Сърдечна исхемия

Aindrila Chatopadiai, Debashis Bandiopadiai, Vidyasagar College, Central University, India

Коронарната артериална болест е един от основните здравни проблеми в развиващите се страни. Икономическите колебания, физически упражнения, стрес и неправилно хранене са ключови фактори за развитието на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). Предотвратяването на коронарна болест на сърцето е най-добрият начин за защита на населението на тези страни от икономически и здравни бедствия. Статията описва връзката между сърдечната болест и оксидативния стрес, обяснява директния ефект на реактивния кислород (РК) върху сърдечната дейност и предлага използването на витамин Е като превантивна мярка срещу коронарна болест на сърцето..

Въведение

Инвалидността и смъртността от сърдечно-съдови заболявания са проблем не само за икономически развитите, но и за развиващите се страни. Около 60 милиона американци страдат от ССЗ, а разходите за лечението им (спешна медицинска помощ, сърдечна катетеризация, коронарна ангиопластика и байпасна хирургия) са средно 95 милиарда щатски долара годишно [41, 43]. Инфарктът на миокарда (MI) годишно отнема 200 хиляди живота [41, 43]. Икономическите колебания, постоянният стрес, стресът и неправилното хранене са основните причини за развитието на сърдечно-съдови заболявания; и острите инфаркти остават основен медицински проблем през 21 век. Тази статия изследва ролята на оксидативния стрес при развитието на исхемична болест на сърцето и методите за терапевтичната му профилактика с естествен антиоксидант - витамин Е.

Оксидативен стрес и коронарна болест на сърцето

Запушването на коронарните артерии с атеросклеротични плаки и вазоспазъм може да доведе до забавяне на локалния кръвоток и в резултат на това до увреждане или некроза на мястото. Лечението на обострянията на коронарната артериална болест включва използването на тромболитични агенти (тъканен плазминогенен активатор, стрептокиназа) или перкутанна транслуминална ангиопластика с коронарен балон, които ефективно възстановяват притока на кръв към исхемичния миокард. Смята се, че реперфузията на блокирана коронарна артерия намалява степента на инфаркт на миокарда, запазва помпената функция на лявата камера и намалява смъртността на пациента [7, 25]. Последните проучвания показват, че възобновяването на кислородния кръвен поток провокира верига от събития, които парадоксално водят до допълнителна дисфункция на миокардните клетки и тяхната възможна некроза [17, 30, 51, 57]. Този феномен, наречен "реперфузионно нараняване", често води както до обратима дисфункция на сърдечния мускул, така и до необратимо увреждане на сърцето (MI).

Клетъчните механизми, участващи в патогенезата на миокардната исхемия / реперфузия (I / R) са доста сложни и включват взаимодействие на различни видове клетки (ендотелни клетки, левкоцити, тромбоцити, кардиомиоцити) [26, 27, 29, 30, 57, 58], повечето от които са способни да генерират RC, както е показано на фиг. 1. ПК е в състояние да повреди съдови клетки и кардиомиоцити, както и да инициира серия от локални химични реакции и генетично увреждане, което потенциално води до обостряне на дисфункцията на миоцитите и / или цитотоксичност. Ключовото звено в този механизъм, което води до необратимо увреждане на сърдечната тъкан, е производството на фактори, които стимулират възстановяването и активирането на увредените клетки..

RC са молекули със свободни електрони във външна орбита. Те са нестабилни, силно реактивни и предизвикват верижни реакции, водещи до промени в липидите и протеините. Тези потенциално разрушителни реакции могат да провокират пълна клетъчна дисфункция (Фигура 2). Смята се, че около 5% от кислорода, абсорбиран от тъканите, се превръща в ПА, което от своя страна се детоксикира ефективно от ендогенни каталази със свободни радикали - супероксид дисмутаза, глутатион пероксидаза или каталаза [33, 61]. В условия на прекомерно производство, например при възпалителни процеси или I / R, излишъкът от ПК, напротив, може да увеличи силата на защитните окислителни механизми и да предотврати появата на реакции, включващи свободни радикали.

Директни ефекти на ПК върху сърдечната функция

Проучванията in vivo и in vitro показват, че PK инхибира миокардната функция. Способността на сърдечния мускул да произвежда PK или водороден пероксид (H 2 O 2) променя своята функция, имитирайки нараняване на реперфузията: има загуба на К + от клетките, намаляване на съдържанието на високоенергийни фосфати и увеличаване на вътреклетъчната концентрация на калций. Наблюдава се прогресивно повишаване на диастолното налягане, отслабване на метаболитната функция на сърцето, развива се аритмия [6, 55, 60]. Мембранните компоненти на митохондриите, саркоплазменият ретикулум и сарколемата са критични мишени за появата на индуцирана от ПК миокардна дисфункция. ПК нарушава функционирането на митохондриите, което води до намаляване на концентрацията на аденозин трифосфат (АТФ). Както при I / R, съответствието на саркоплазмения ретикулум с ПК води до недостатъчна абсорбция на калций, потиска Ca 2+ - и Mg 2+ - ATP активността и инхибира транспорта на калций до сарколема. Така може да се предположи, че увреждането на калциевата хомеостаза, причинено от директния ефект на РК върху клетъчните мембрани, частично обяснява контрактилните патологии, свързани с I / R..

Фиг. 1. Потенциален механизъм на I / R увреждане на миокарда. Блокирането на коронарните артерии води до реперфузия и в резултат на това до производството на токсична форма на реактивен кислород (RA). RK индуцира увреждане на кардиомиоцитите, което води до временно "замразяване" на миокарда и некроза на неговите клетки. Този процес се активира от възпалителни процеси, инициирани от капа-бета ядрен транскрипционен фактор (NF-B), производството на цитокини, адхезионни молекули на ендотелни клетки и неутрофилна инфилтрация.

ПК взаимодейства с липидните и протеиновите компоненти на миоцитната мембрана [33, 51]. Протеиновите реакции, причинени от РК, могат да инактивират ключовите ензими и йонните носители, а пероксидирането на полиненаситените мастни киселини (PUFA) компоненти, провокирани от него, в специфични йони, променя функцията на рецепторите. Ставната липидна пероксидация и протеиновото окисление могат да обяснят клетъчните промени, водещи до сърдечна депресия, свързана с свръхпроизводството на RA.

Ролята на витамин Е (α-токоферол) в превенцията на коронарна болест

Проучването на химичните и биологичните свойства на витамин Е продължава от много години [12, 15, 28, 31, 42, 49]. Проучванията показват, че основната роля на витамина е да предпазва тъканите от нежелано и разрушително окисляване [8, 11, 45]. В допълнение към редица други свойства [9, 19, 48, 56], витамин Е е най-ефективният мастноразтворим антиоксидант в нашите клетки [8] (Фиг. 3).

Семейството на витамин Е се състои от група токотриеноли и токофероли, сред които α-токоферолът се счита за най-активния изомер.

Веднъж попаднал в организма, витамин Е се транспортира чрез липопротеини с ниска плътност (LDL) до тъканите и целевите клетки [8]. Всяка LDL частица съдържа средно 6 α-токоферолови молекули. Други мастноразтворими антиоксиданти (Υ-токоферол, β- и α-каротин) също присъстват в LDL, но те са значително по-ниски по отношение на α-токоферола.

Ефектът на витамин Е е отделянето на водород към мастните пероксидни радикали и прекратяването на реакцията на липидна пероксидация.

Проучванията показват, че добавката с витамин Е потиска развитието на атеросклерозата, свързана със ССЗ [59], когато атеросклеротичните промени в артериите се предизвикват от консумация на храна с високи нива на холестерол. Експерименти върху зайци показват, че приемът на витамин потиска окислителните модификации на LDL, но не предотвратява появата на атеросклероза, причинена от неправилното хранене [39].

Витамин Е се счита за най-ефективния антиоксидант за намаляване на липидната пероксидация [20]. Той играе важна роля за установяване на обратна връзка между концентрацията на антиоксиданти в кръвния серум и честотата на коронарната болест на сърцето [16]. Осемгодишно проучване при 87 000 жени показа, че добавката с витамин Е намалява риска от коронарна болест на сърцето (коригирана според възрастта и тютюнопушенето) [52]. В експеримент, насочен към определяне на връзката между доза и ефект, 48 здрави непушачи приемат 0, 60, 200, 400, 800 или 1200 IU витамин Е дневно в продължение на 8 седмици. повече IU.

Фиг. 2.Около 5% кислород се превръща в реактивен кислород, имащ
свободни радикали. Фигурата показва някои от продуктите на метаболизма на O2, сред които ОН е най-разрушителна. Премахването на водороден пероксид от клетките е най-ефективният начин за защита на макромолекулите от увреждане, причинено от ОН. Глутатион пероксидаза и каталаза превръщат ОН в по-малко токсични форми

По този начин минималната доза витамин Е, която потиска окисляването на LDL, е 400 IU [21]. Проучване, включващо 2300 души [37], доказва връзка между приема на витамин Е и 70% и 50% намаляване на смъртността от СН и респективно МИ. В експеримент над 12-месечно проучване на ефекта на 750 IU (250 IU три пъти на ден) на витамин Е върху пациенти с диабет, беше установено, че серумната концентрация на витамин се удвоява през първите три месеца на изследването и се възстановява нормално бързо след прекратяване. Тъй като полезният ефект на витамин Е се запазва само при постоянния му прием, на пациенти с диабет тип I се препоръчва лечение с витамин през целия живот [14]. Смята се, че високата смъртност от ССЗ при пациенти с напреднала бъбречна недостатъчност (изискващи продължителна хемодиализа) може да бъде свързана с оксидативен стрес. В експеримента [5] ежедневният прием на 800 IU витамин Е от такива пациенти в продължение на 2 години показва значително увеличение на защитната реакция на организма и намаляване на общото ниво на смъртността им от CVD

. Експериментите с пациенти с диагностицирана сърдечна болест не са установили положителен ефект на витамина. По този начин, в проучване на 11324 пациенти [32], претърпели инфаркт на миокарда в рамките на три месеца преди експеримента, ежедневният прием на 300 mg синтетичен еквивалент на витамин Е не активира кардиопротективни механизми. Проучвания [34, 62, 63] показват, че ежедневният прием на 10 mg рамиприл, за разлика от 400 IU витамин Е, значително намалява риска от ново ССЗ при рискови мъже и жени, включително тези с диабет. Клиничните изследвания [18] потвърждават неефективността на витамин Е при първичната профилактика на атеросклерозата. Обаче експериментите с животни [35], приемащи витамин Е, показаха положителния му ефект върху ендотела и общото състояние на кръвоносните съдове. Някои клинични експерименти с човешко участие също отчитат намаляване на симптомите на атеросклероза и подобряване на състоянието на кръвоносните съдове при приемане на витамина. Изследванията на клетъчни култури, потвърдени от експерименти с животни и експерименти с доброволци, доказват, че приемането на витамин Е заедно с други антиоксиданти, съдържащи се в зеленчуци и плодове, може да поддържа кръвоносните съдове на пациенти без ССЗ в задоволително състояние [22, 35, 47].

дозиране

Клиничните изпитвания показват, че количеството витамин Е, необходимо ежедневно за постигане на желания ефект, варира от 100 до 800 IU [46]. Определянето на оптималната доза на витамин не е лесна задача, тъй като степента на действие на лекарството зависи от дозировката. Експерименти с плъхове [1] показват, че животните се развиват и растат нормално, получавайки 7,5 mg / kg витамин Е. Увеличаването на дозата до 15 mg / kg предотвратява миопатията и дозата от 50 mg / kg е достатъчна за предотвратяване на еритроцитолизата. По този начин може да се предположи, че кривата доза-отговор за витамин Е е пряко свързана с физиологичното състояние.

Fig3. Химична структура на витамин Е

Реакцията на левкоцитите на плъховете на митогените - детерминанти на имунния отговор - продължи да нараства с по-нататъшно увеличаване на дозата на витамина. От това следва, че имунният отговор корелира с нивото на витамин Е в кръвната плазма [46].

Учените смятат, че осигурявайки оптимална защита срещу едно състояние, като повтарящ се MI, същата доза витамин Е може да не е ефективна за предотвратяване на рак или болест на Алцхаймер [40]. Някои изследователи смятат, че поради повишената честота на атеросклерозата при млади пациенти [4], широкото приемане на витамин Е от ранна възраст ще спомогне за ефективното предотвратяване на ССЗ [54].

Експертите са съгласни - 800 IU / ден витамин Е е абсолютно безопасен за хората. Предполага се, че удвояването на дневната доза също няма да причини странични ефекти [2, 3, 23, 36]. Работата [23] изследва допустимата доза витамин Е, неговата поносимост, токсикологични свойства и безопасност. Според нея увеличаването на дозата на витамин до 1200 IU не причинява странични ефекти, а дозата на витамин Е в диапазона от 200-1600 IU може да се счита за терапевтично приемлива. Появата на странични ефекти - незначителни нарушения в работата на стомашно-чревния тракт - трябва да се очаква при ежедневен прием на 1500 IU витамин и повече, но намаляване на дозата или прекратяване на лекарството води до тяхното изчезване [23].

По този начин ежедневният прием на до 3000 mg витамин Е се счита за приемлив и безопасен, а рискът от странични ефекти възниква при по-нататъшно увеличаване на дозата. Приемът на повече от 400 IU витамин Е намалява сцеплението на тромбоцитите и води до ускорено съсирване на кръвта [24], но едновременното приложение на антикоагуланти премахва този проблем.

заключения

ИХД остава един от основните проблеми на човечеството. Учените продължават да търсят нови методи и процедури (фармакологични и инвазивни), които ще намалят смъртността от ССЗ, но основната посока на изследване трябва да бъде разработването на превантивни мерки за предотвратяване на заболявания на сърдечно-съдовата система, като се използват съществуващите фармакологични средства и се спазва диета. Алтеративните процеси при коронарна болест водят до увеличаване на производството на супероксиди в тъканите на анионни радикали - хидроксилни радикали, пероксинитрити и хипохлорити. Витамин Е може ефективно да повлияе на този процес, съпътстващ развитието на атеросклеротични плаки и други процеси в съдовете. Ефектът на витамин Е върху CVD се усилва при едновременната употреба на аспирин [44, 53]. В [10] авторите предполагат, че намаляването на увреждането на миокарда в I / R, свързано с приема на витамин Е, може да се обясни с инхибирането на експресията на полиморфонуклеарни неутрофили CD 11b. Витамин Е може да се използва и за профилактика на MI при I / R при пациенти със СПИН [10].

Идентифицирането на конкретни групи хора, които се нуждаят от постоянен прием на витамин Е, ще стане възможно в близко бъдеще. В настоящето, въпреки продължаващия дебат за ползите от витамина [13, 38, 50], дневният му прием в доза от 100-400 IU трябва да стане част от здравословния начин на живот и допълнен с правилно хранене (с изобилие от зеленчуци и плодове) и редовни упражнения..

1. Bendich A, Gabriel E, Machlin LJ: Диетичен витамин Е за оптимални имунни отговори при плъхове / / J Nutr. - 1986. - № 116. - С. 675-681.

2. Bendich A, Machlin LJ: Безопасност при перорален прием на витамин Е / / Am J Clin Nutr. - 1988. - № 48. - С. 612–619.

3. Bendich A, Machlin LJ: Безопасността при перорален прием на витамин Е: данни от клинични проучвания от 1986 до 1991 г. В: Витамин Е в здравето и болестите. Ед. Packer L, Fuchs J, Marcel. - Ню Йорк: Dekker Inc, 1993. - С. 411–416.

4. Berenson GS, Srinivasan SR, Bao W, Newman WP III, Tracy RE, Wattigney WA: Асоциация между сърдечно-съдови рискови фактори и атеросклероза при деца и млади възрастни / / N Engl J Med. - 1998. - № 338. - С. 1650-1656.

5. Boaz M, Smetana S, Weinstein T, Matas Z, Gafter U, Iaina A, Knecht A et al.: Вторична профилактика с антиоксиданти от сърдечно-съдови заболявания при бъбречна болест в краен стадий (SPACE): рандомизирано плацебо-контролирано изпитване / / Ланцет, - 2000. - № 356. - С. 1213–1218.

6. Боли Р: Механизми на зашеметяване на миокарда / / Циркулация. - 1990. - № 82. - С. 723–738.

7. Braunwald E, Kloner R A: Миокардна реперфузия: меч с двойни остриета? / / J Clin Invest. - 1985, - № 76. - С. 1713-1719.

Кабинетът одобрява програмата за борба с рака

Кабинетът на министрите одобри приемането на "Националната програма за борба с рака за 2007-2016 г."

Според пресслужбата на Министерството на здравеопазването програмата, приета от кабинета на министрите, е насочена предимно към навременно откриване на онкопатологията, намаляване на разпространението на заболеваемостта, намаляване на смъртността и инвалидността поради рак, както и осигуряване на максимално сближаване с европейските стандарти за качеството на живот на онкоболните и адаптацията им в обществото. създаване на условия за пациенти с терминални стадии.

От няколко години Министерството на здравеопазването, водещи специалисти, работят по нова програма за борба с рака, използвайки домашен и чуждестранен опит и съвременни постижения на онкологичната наука и практика

. Сред целите на програмата е разработването на система от ефективни мерки за първична превенция на рака, подобряване на оборудването на здравните заведения с модерно оборудване..

Основният източник на финансиране на програмата ще бъде държавният бюджет, бюджетите на местните изпълнителни органи, както и други източници, незабранени от действащото законодателство. Според Министерството на здравеопазването се предвижда да се отделят около 7,5 милиарда гривни от държавния бюджет за изпълнение на програмата, от които 2,5 милиарда гривни - за закупуване на оборудване.

Нека ви припомним, че над 900 хиляди души, които са имали рак, живеят в Украйна. Всяка година се диагностицират над 150 хиляди нови случая, а според СЗО до 2020 г. тази цифра може да достигне 200 хиляди души.

Достъпът до лечение за всички заразени с ХИВ ще изисква от 32 до 51 милиарда долара

Нов доклад на Съвместната програма на Организацията на обединените нации за борба със СПИН (UNAIDS) относно перспективите за финансиране на отговора на пандемията гласи, че между 2010 г. и 32 милиарда долара ще бъдат необходими универсален достъп до антиретровирусни лекарства за всички хора, живеещи с ХИВ до 2010 г. Те са достатъчни за лечение на 14 милиона души

Според информационния център на ООН докладът обръща внимание на факта, че страни като Бразилия и Ботсвана постигнаха значителен напредък в достъпа на заразени с ХИВ хора за лечение, но много други все още не могат напълно да разчитат на финансова помощ от международната общност. Тази година донорите обещаха само 10 милиарда долара за лечение на СПИН. Докладът беше предназначен да съвпада с международната конференция на държавите донори на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, която ще се открие в Берлин. В него ще участват представители от 30 държави, които ще обявят финансови вноски във Фонда за периода 2008-2010 г. В момента Глобалният фонд покрива 20% от цялото международно финансиране за програми за СПИН.

Витамини за сърцето и кръвоносните съдове

Сърдечно-съдовите заболявания са на първо място в света по отношение на разпространението и смъртността. Не е за нищо, че толкова много внимание се обръща на здравето на сърдечно-съдовата система. За съжаление няма нито едно семейство, в което никой от роднините да не е имал повишено кръвно налягане, да не е имал аритмии или инфаркти. Ето защо реших да посветя една статия на лекарства, които са особено необходими за сърцето и кръвоносните съдове..

Витамин С за сърцето

Витамин С е известен на всички със своята способност за повишаване на имунитета. Но днес ще го разгледаме малко от другата страна..

Витамин С е мощен антиоксидант, т.е. притежава способността да защитава клетките в цялото тяло, включително миокарда, от увреждане на свободните радикали.

Витамин С осигурява производството на енергия чрез участие в синтеза на АТФ (аденозин трифосфорна киселина, основен енергиен компонент на всяка жива клетка). Вероятно мнозина помнят лекарството ATP, добре познато в съветската медицина, което е предписано за коронарна болест на сърцето. АТФ има способността да предпазва миокарда от липса на кислород: кръвоснабдяването на сърдечния мускул се подобрява и нуждата от миокарден кислород намалява. По този начин има мембранен стабилизиращ, антиаритмичен и антиисхемичен ефект на витамин С.

Витамин С в комбинация с рутина има способността да укрепва стените на кръвоносните съдове, възстановява тяхната еластичност, намалява пропускливостта и чупливостта на капилярите.

Витамин С регулира съсирването на кръвта и има положителен ефект върху нивата на липидите, включително холестерола. Подобрява вискозитета на кръвта и предотвратява образуването на кръвни съсиреци и атеросклеротични плаки - основната причина за инфаркти, стенокардия и инсулти.

Натуралният витамин С NSP, съдържащ рутин и хесперидин, несъмнено ще подкрепи вашето здраве.

Магнезий за сърцето

Магнезият е коензим от много биохимични реакции в нашето тяло, което означава, че той се използва за преобразуване на някои вещества в други. Магнезият участва в процесите на електролитния метаболизъм в организма, в хидролизата на АТФ. Той също така регулира електрическото напрежение на клетките, тоест когато е в дефицит, клетките стават по-възбудими..

Учените отдавна изучават свойствата на магнезия и забелязват ясен модел: дефицитът на магнезий води до сърдечни заболявания и / или ги изостря..

Дефицитът на магнезий води до влошаване на прогнозата на хода на коронарната артериална болест (коронарна болест на сърцето - причините за стенокардия и сърдечен удар), повишава риска от внезапна коронарна (сърдечна) смърт. Има данни от проучвания, според резултатите от които е отбелязано подобрение в преживяемостта на пациенти с миокарден инфаркт по време на лечение с магнезий..

Магнезият се използва успешно при лечението на различни аритмии. Поради способността си да влияе върху обмена на електролити и процесите на електрическо възбуждане на клетките, магнезият е ефективен при тахикардия, екстрасистола и други видове нарушения на сърдечния ритъм..

Научният свят е доказал връзката между дефицита на магнезий и атеросклерозата. Оказва се, че дефицитът на магнезий е тясно свързан с повишаване на общия холестерол, липиди с ниска плътност, триглицериди. В няколко експеримента е установено, че на фона на допълнителния прием на магнезий напредъкът на атеросклерозата значително се забавя..

Магнезият предотвратява коронарния вазоспазъм, т.е. предотвратява гладуването на миокарда. Механизмът му на действие е много подобен на този на блокерите на калциевите канали. Това се дължи на работата на магнезия като коензим, който регулира транспорта на калций в мускулните клетки на сърдечния мускул..

В случай на дефицит на магнезий се изисква неговият допълнителен прием със скорост 10-30 mg на 1 kg телесно тегло на ден в продължение на най-малко 2 месеца, което се дължи на бавното насищане на тъканните депа. Невъзможно е да се осигури такъв повишен прием на магнезий само чрез промяна на диетата. Затова обръщам вашето внимание на препарата Магнезиев хелат, който съдържа магнезий в лесно асимилирана хелатна форма..

Коензим Q 10 за сърцето

Коензим Q10 (убихинон) е витаминоподобно вещество, което транспортира електрони в митохондриите, като по този начин насърчава производството на АТФ. Митохондриите са клетъчни органели, които осигуряват на клетките АТФ, основният източник на енергия в организма..

Коензим Q10 е от съществено значение за функционирането на целия организъм, особено за тъканите с високо ниво на енергиен метаболизъм. Най-високата концентрация на коензим Q10 се намира в тъканите на сърдечния мускул. Ето защо убихинонът играе роля за здравето на сърцето..

Паралелно с енергийната функция коензим Q10 е антиоксидант. Така той, подобно на витамин С, предпазва клетките на организма от вредното въздействие на свободните радикали..

През годините на изследователската работа е открита ясна връзка между ниските нива на коензим Q10 в кръвта и развитието на сърдечно-съдови заболявания. Този пробив е направен от японски учени, които успяват да получат самото вещество в достатъчни количества, а също така разработиха метод за определяне на концентрацията на коензим Q10 в кръвта на пациентите..

Коензим Q10 е ефективен при хипертония, нарушения в липидите в кръвта, исхемична болест на сърцето (ангина пекторис и инфаркт), при различни форми на миокардна дистрофия и миокардит, а също така може да се добави към всеки режим на лечение, до сърдечна недостатъчност. Внимание! Ако сърдечният ритъм е нарушен, неговото приемане не е желателно.

И така, ефектът на коензим Q10 върху сърдечно-съдовата система е следният:

 • Осигурява производство на енергия на клетъчно ниво.
 • Когато се приема редовно, нормализира кръвното налягане.
 • Подобрява работата на лявата камера на сърцето и инхибира развитието на нейната хипертрофия. Хипертрофията на лявата камера се развива при всички пациенти с хипертония и повечето други сърдечни заболявания, особено исхемична в природата. Когато сърдечният мускул отслабва, тялото иска да компенсира това и увеличава масата на миокарда. След развитието на хипертрофия, миокардът с по-голяма маса върши същата работа като предишния здрав миокард с по-малка маса. Но в края на краищата причината за заболяването не е елиминирана и този хипертрофиран миокард в крайна сметка става слаб и изкълчен, вече не може да изпълнява функциите си в същия обем. Така се развива сърдечната недостатъчност..
 • Намалява вискозитета на кръвта, което е толкова важно за предотвратяване на тромбоза при пациенти с коронарна болест.

Коензим Q10 постоянно се формира в човешкото тяло, но след 30 години производството му започва непрекъснато да намалява и до 70-80-годишна възраст достига същото ниво като в ранна детска възраст. Ето защо е толкова важно да се допълнят недостатъците. Коензим Q10 в комбинация с магнезий и други минерали, глог и черен пипер се предлага в арсенала на NSP.

Минерали за сърцето

За здравето на сърцето са необходими не само магнезий, но и калий, калций и други минерали. Калцият е отговорен за нервно-мускулната проводимост на електрически импулси към сърдечния мускул - така се получава свиване на мускулите. Калият постоянно се конкурира с натрий за мястото си в организма. Поради факта, че получаваме достатъчно количество натрий от храната всеки ден, в организма никога няма дефицит на натрий. И при липса на калий, натрийът се втурва в клетката и той отива в клетката не сам, а влаче вода с нея. В резултат клетката набъбва и подутата клетка не може да изпълнява функцията си по същия начин като здравата клетка. Оказва се, че сърцето страда и се свива по-лошо или изобщо не се свива. Това причинява аритмии, както и нарушения на контрактилната функция на миокарда..

NSP има продукт на колоидни минерали, който може да поддържа сърцето поради богатия си минерален състав. Той съдържа калий, калций, магнезий и много други минерали, така необходими за сърцето, в най-достъпната форма - формата на колоиден разтвор, по време на употребата на който тялото използва всяка съставка с максимална абсорбция. Този комплекс от минерали е много ефективен при аритмии.

Омега-3 за сърцето

Омега-3 мастните киселини отдавна и заслужено стават известни със своите лечебни ефекти върху цялото тяло като цяло. А ползите от Омега-3 за сърцето и кръвоносните съдове бяха доказани от датския лекар Джорн Дайерберг. Той се интересувал от факта, че гренландските ескимоси практически не страдат от сърдечно-съдови заболявания, въпреки че консумират животински мазнини в големи количества. Според статистиката в Гренландия от инфаркти и инсулти умират "само" 5,3% от мъжете на средна възраст, докато в САЩ тази цифра е 40%.

Дирберг и група изследователи отидоха в Гренландия, където проучиха особеностите на живота и хранителния режим на местните жители и направиха анализи на кръвта им. Оказа се, че нивото на мастни киселини в кръвта на ескимосите е нормално, но нивото на дългите вериги от мастни киселини в тях е много по-високо, отколкото например сред датчаните. Така са открити омега-3 мазнините по света и е установена пряка връзка между консумацията на Омега-3 киселини и сърдечно-съдовата патология..

За сърцето Омега-3 има следните ефекти:

 • предотвратява развитието на атеросклероза, понижава нивата на холестерола в кръвта;
 • помага за нормализиране на кръвното налягане;
 • дава стабилност на вече съществуващи атеросклеротични плаки, като по този начин намалява риска от инфаркт и инсулт.

Компанията NSP разполага с висококачествен продукт Omega-3, който има редица предимства пред останалите аналози. Едно от тях е, че Омега-3 от компанията NSP се произвежда именно от корема на тлъсти риби, живеещи в студени морета, а не от черния дроб, в който могат да се натрупват токсични вещества, което прави неуместно приемането на такова лекарство.

В допълнение бих искал да ви запозная с още няколко продукта на компанията NSP, използването на които ще има благоприятен ефект върху здравето на сърдечно-съдовата ви система. Това са продукти като:

 • Глог Плюс, който е няколко пъти по-ефективен от аптечната тинктура;
 • Чесън и черен пипер, чесън, магданоз - естествени кардиопротектори и регулатори на вискозитета на кръвта;
 • Bi Pi-Si е сложен препарат (съдържа 18 лечебни растения), който нормализира функцията на сърдечно-съдовата система;
 • Грапин с протектори и витамин Е - подхранват и укрепват кръвоносните съдове, подобряват кръвообращението;
 • Лецитин NSP е високо пречистен билков препарат, който регулира нивото на триглицеридите в кръвта.

Можете да намерите по-подробна информация за тези продукти в продуктовия каталог, като кликнете върху имената на лекарствата..

Също така специален комплект от компанията NSP заслужава специално внимание: Здраво сърце

При копиране на текстове е необходима хипервръзка към оригиналния сайт. Използването на материали без разрешение на автора е забранено!

Хареса ли ви статията? Харесвайте и поддържайте стената, така че да знаем как да направим нашия блог по-добър за вас :)

Диета при исхемична болест на сърцето

Исхемичната болест на сърцето (IHD) е заболяване, при което проходимостта на артериите, доставящи сърдечния мускул с кислород, е нарушена и нормалното функциониране на сърцето е нарушено. Съвременната медицина не може напълно да спре хода на заболяването, но има много поддържащи лечения, ефективността на които до голяма степен зависи от това колко внимателно следва пациентът препоръките на лекаря. Важен фактор за нормализиране на състоянието на пациента е храненето при исхемична болест на сърцето..

Общи принципи на хранене при исхемична болест на сърцето

Като се има предвид основната причина за заболяването (холестеролни плаки във вътрешността на коронарните артерии, които доставят сърцето с кислород), един от основните принципи на хранене при коронарна болест е принципът за намаляване на консумацията на липопротеин с ниска плътност (лош холестерол) в храната. Има няколко основни принципа на хранене при коронарна болест:

 • Принципът на умерено хранене;
 • Принципът на приоритет на водоразтворимите витамини;
 • Принципът за понижаване на нивата на натрий и повишаване на нивата на калий;
 • Принципът на преобладаването на растителните храни над животните в ежедневното меню;
 • Принципът на варене и задушаване, вместо на пържене.

При пържене от маслото и мазнините на самата храна се образуват транс изомери на мазнини, които са компоненти на плаки по стените на кръвоносните съдове, заедно с холестерола с ниска плътност. Яденето на варени храни (или по-добре на пара) ще помогне за запазването на повече витамини и ценни хранителни протеини.

Принципът на умереното хранене включва ядене на малки хранения едновременно с хранене четири до пет пъти на ден. Този принцип ще помогне на храната да се усвои по-добре за по-кратък период от време, което намалява натоварването на миокарда, а също така спомага за намаляване на излишното тегло, тоест премахва един от рисковите фактори за сърдечна исхемия..

Приемът на течности трябва да бъде ограничен, за да се намали стреса върху сърдечния мускул и да се намали рискът от хипертония (скокове на кръвното налягане, които могат да доведат до усложнения от коронарна болест).

Прием на витамини

Приоритетът на водоразтворимите витамини (това са витамини C, P и B група) е много важен, тъй като консумацията на витамин С в разумни дози с храната спомага за възстановяването на увредените стени на коронарните съдове преди ниската плътност (лошия) холестерол да образува специфични плаки в микропукнатините на такива съдове. Витамин Р също помага за защита на капилярите и големите съдове на сърцето от счупване и предпазва миокардните клетки от стареене твърде бързо..

Витамините от група В, особено пиридоксинът (В6), имат тонизиращ ефект върху сърдечния мускул, поддържайки неговата еластичност. Витамините от тази група се намират в големи количества в следните храни:

 • В разсад от пшеница;
 • В орехи;
 • В месни продукти;
 • В яйца от пиле и пъдпъдъци;
 • В някои морски дарове;
 • В растения от семейство бобови растения.

Важно е да запомните, че неконтролираната употреба на витамини може да доведе до предозирането им, което отменя терапевтичния ефект на витамините и може да навреди на организма, като е препоръчително да се използват витамини от група В само заедно, тъй като при използване на витамини от тази група поотделно, ефективността им е много ниска.

Намаляване на приема на сол и холестерол

Принципът на понижаване на нивото на натрий има за цел да нормализира работата на натриево-калиевата помпа в организма и по този начин да намали натоварването на миокарда. Следователно, по време на исхемия на сърдечните съдове, не се препоръчва да се консумира много натриева хлоридна сол. Има сол с намалено съдържание на натрий, където последната се заменя с калиеви йони. Можете да закупите тази сол в аптека. Този принцип също насърчава употребата на храни, богати на естествен калий: маруля, орехи, магданоз и др..

Принципът на преобладаването на растителната храна над животните се основава на факта, че именно в храните от животински произход по-често се съдържа холестерол с ниска плътност, който образува специфични плаки в местата на образуване на пукнатини в съдовете на сърцето. Поради тази причина трябва да ограничите не само тлъсто месо, но и продукти за преработка на мляко (масло, сирене), както и яйчни жълтъци. Вместо масло се препоръчва използването на растително масло, тъй като няма холестероли.

Полезни и вредни храни при исхемична болест на сърцето

Има специално разработени диети за исхемия на сърдечните съдове - това са диети № 10а и № 10в. Те включват храни, богати на зърнени храни и зеленчуци и елиминират прекомерната консумация на холестерол с ниска плътност под формата на огнеупорни животински мазнини. Индивидуалната диета може да бъде избрана от лекуващия лекар в зависимост от категорията на исхемичната болест на сърцето, от които има много. Но всички диети за заболявания на сърцето и исхемия на коронарните съдове имат общи храни, които се препоръчват за употреба, и храни, които са нежелателни за пациенти с коронарна болест..

Специални продукти

Заедно с горните хранителни принципи за исхемична болест на сърцето, можете да направите списък с препоръчани храни:

 • Продукти, съдържащи разклонени въглехидрати (каша на вода, с изключение на ориз и грис);
 • Зеленчуци (на пара, в салата, варени, печени, но не пържени);
 • Морска храна (постна морска риба, скариди, миди);
 • Растителни масла (слънчогледово, маслинено, ленено семе);
 • Супи със зърнени храни в бульон с ниско съдържание на мазнини, приготвен от домашни птици, зайци или говеждо месо;
 • Заешко месо, задушено постно говеждо филе;
 • Свежи зеленчукови салати, подправени с растително масло;
 • Плодове и натурални плодови сокове без добавки;
 • Пъдпъдъчи яйца и пилешки яйчен белтък;
 • Хляб от брашно №3 с трици.

Трябва да се помни, че твърде сладките плодове в големи количества могат да бъдат вредни поради високото съдържание на глюкоза. По-добре е да ядете риба само във варена или задушена форма и да изключите консумацията на пържена или осолена риба, тъй като вредата от солта и трансмазнините далеч ще надхвърли ползите от ценните микроелементи от морската риба.

Нежелани храни

Също толкова важно е да запомните за продуктите, които са най-добре елиминирани от консумацията (или много значително ограничени) за хора с диагноза коронарна болест на сърцето:

 • Сладкиши, съдържащи захароза и глюкоза (торти, кремове, сладкиши, сладкиши);
 • Солени и пушени животински продукти;
 • Твърди животински мазнини под всякаква форма (външна свинска мас, масло и др.);
 • Жълтъци от гъска и патица (изключете) и пилешки жълтъци (ограничете);
 • Маргарини и намазки (без);
 • Консервирана бита зеленчукова сметана;
 • Газирани напитки;
 • Силен чай и кафе;
 • Пържена храна (изключва се);
 • Напитки и храни, съдържащи етилов алкохол (алкохол).

Бонбоните допринасят за увеличаване на теглото, което е отрицателен фактор при наличието на коронарна болест. Растителните хидрогенирани бита сметана, маргарин и свинска мас също допринасят за увеличаване на телесното тегло, в допълнение към вредата на тези продукти от съдържанието на транс изомери на мазнини..

Силният чай и кафе могат да поставят повече стрес върху сърцето поради съдържанието му на кофеин. Алкохолът също повишава кръвното налягане и влияе негативно на миокарда и кръвоносните съдове на тялото като цяло.

Трябва да се помни, че в жълтъците на яйцата от гъски и патици има много повече холестерол, отколкото в пилешките яйца, а в яйцата от пъдпъдъци ефектът на холестерола е почти напълно неутрализиран от лецитин..

И така, основните принципи на хранене при коронарна болест на сърцето са предназначени да намалят натоварването на миокарда, да намалят съдържанието на сол и нисък плътност (лош) холестерол в кръвта, намалявайки скоростта на образуване на плака върху фисурите на коронарните съдове. Също така диетите при исхемична болест на сърцето помагат да се избегне излишното тегло и да се укрепи сърдечният мускул и здравето на организма като цяло, което значително ще улесни хода на заболяването..

Какво да приемаме за исхемия на сърцето

Списък на най-ефективните лекарства за сърдечна исхемия

Промяната на начина на живот и бързата урбанизация не само водят до положителни промени. Отрицателните промени в екологичната ситуация, доминирането на изкуствените, прекалено висококалоричните и мазни храни, преяждането, физическото бездействие имат изключително негативен ефект върху човешкото здраве. Такива патологии водят до ендокринни и хормонални нарушения, метаболитни нарушения, високи нива на "лош" холестерол, вазоконстрикция и чупливост, атеросклероза.

Всички тези процеси причиняват влошаване на доставката на кислород към миокарда. Постенето на сърдечния мускул води до развитие на исхемична болест на сърцето - коронарна болест на сърцето, най-често срещаното сърдечно-съдово заболяване в света.

За да се предотврати развитието на тежки усложнения под формата на инфаркт на миокарда и внезапна смърт, лекарствата се използват за исхемична болест на сърцето. Те се избират индивидуално от лекаря за всеки пациент, като се отчита неговата възраст и наличието на други заболявания.

Как работят лекарствата при исхемична болест на сърцето

Всички лекарства за исхемична болест на сърцето са насочени към засилване на насищането на сърдечния мускул с кислород, но това може да се постигне по различни начини. В допълнение към лекарствата, действащи директно върху кръвоносните съдове, се използват други средства за допълване на ефекта им. Тъй като IHD често придружава хипертония, се използват лекарства с антихипертензивен ефект, като леко понижават кръвното налягане. При висок холестерол и затлъстяване се предписват лекарства, понижаващи липидите, тоест понижаване на нивото на липидите в кръвта.

Благодарение на тях мазнините, които образуват атеросклеротични плаки, водещи до заболявания на сърдечно-съдовата система, престават да се отлагат по стените на кръвоносните съдове..

Това са главно статини - Ловастатин, Аторвастатин и други лекарства, които лекарят подбира с изключително внимание, за да избегне страничните ефекти.

Тъй като свитите съдове често провокират виене на свят, сърцебиене, лекарите трябва да подберат всички лекарства в комплекса, така че да не взаимодействат отрицателно, а да се допълват взаимно. При склонност към тромбоза се предписват лекарства за разреждане на кръвта, основно Аспирин Кардио в ниска дозировка.

Но основните лекарства, които се използват при коронарна болест и сърдечна недостатъчност, са лекарства с антиангинално действие. Тези лекарства са насочени към увеличаване на лумена на съда и подобряване на доставката на кислород към сърцето, както и намаляване на потребността от миокарден кислород..

Ако лекарствата не помогнат при тежка исхемия на сърцето, остава единственият изход - операция. Операцията може да се извърши под формата на байпас на коронарна артерия или интралуминална перкутанна ангиопластика.

За подобряване състоянието на пациента в началните етапи на заболяването и в моменти на ремисия се препоръчва умерена физическа активност, главно плуване, ходене,

Класификация на предписаните лекарства

Лекарствата за исхемия на сърцето се разделят на следните групи:

 1. Антихипертензивни лекарства. Високото кръвно налягане влияе негативно върху работата на всички вътрешни органи, включително сърцето. Започва да работи с трудност, изпомпвайки кръв със значителни усилия. Хипертонията влошава състоянието на пациента и често се комбинира с исхемия. На пациента се предписват различни лекарства, които понижават кръвното налягане. Редица лекарства, използвани за лечение на коронарна болест, имат хипотензивен ефект - Каптоприл, Цилазаприл, Квинаприл и други лекарства. Тези лекарства могат да принадлежат към различни групи: бета-блокери, калциеви антагонисти, АСЕ инхибитори. Диуретици - диуретиците като фуросемид също имат ефект на понижаване на налягането..
 2. APF. Тези лекарства инхибират действието на ангиотензин-конвертиращия ензим, който трансформира биологично неактивния ензим ангиотензин-1 в хормон ангиотензин-2, който има способността да свива кръвоносните съдове. АСЕ инхибиторите са склонни да понижават кръвното налягане чрез вазодилатация. Всички лекарства от тази група са разделени на няколко подгрупи, в зависимост от състава, но имат подобен ефект. Често лекарите предписват следните лекарства: Каптоприл, Еналаприл, Лизиноприл, Фозиноприл.
 3. Инхибитори на ангиотензин рецепторите. Това са лекарства, които действат върху рецепторите за хормона ангиотензин-2, разположен в тъканите на сърцето. Блокирането на тези рецептори води до понижаване на кръвното налягане, намалява риска от хипертрофия или хипотрофия на сърдечния мускул и помага да се справят с проявите на исхемия. Лекарствата от тази група се приемат дълго време за постигане на терапевтичен ефект, винаги под лекарско наблюдение. За разлика от АСЕ инхибиторите, средства, блокиращи ангиотензин-2 рецепторите, не провокират суха („сърдечна“) кашлица при пациента. Такива лекарства често се предписват на пациенти, които не могат да използват АСЕ инхибитори. Най-известните лекарства от тази група са: Кандесартан, Лосартан, Валсартан, Епросартан и т.н..
 4. Лекарства за подобряване на функционалните способности на сърцето - бета-блокери, нитрати, сърдечни гликозиди. Бета-блокерите се използват за аритмии, инхибират рецепторите за кортизол, хормона на стреса. Нитратите са предназначени да облекчат пристъпите на стенокардия и са отлични за остри исхемични прояви. При прилагането си съдовете се разширяват, притока на кръв намалява, което намалява нуждата от кислород в сърдечния мускул. Най-известното и популярно лекарство от тази група е Нитроглицерин. Сърдечните гликозиди се получават от растения с отровни свойства: дигиталис лилав (Дигитоксин), вълнеста лисица (Дигоксин), строфантус (Строфантин), момина сълза (Коргликон), пролетен адонис (Адонис-бром, Адонизид). В малки дози те са ефективни сърдечни лекарства..
 5. Средства, които нормализират нивата на холестерола. Статините са ефективни, но имат противопоказания, следователно те трябва да бъдат избрани от лекар за конкретен пациент. Тези лекарства се използват от дълго време, те са в състояние да нормализират нивото на холестерола в кръвта, особено при отказ от лоши навици и промяна на обичайния хранителен режим. Пациентът трябва да откаже мазни висококалорични храни и да спазва диета, основана на зеленчуци, плодове, горски плодове, постно пиле и риба.
 6. Лекарства, засягащи вискозитета на кръвта. Антитромбоцитните средства разреждат кръвта и не позволяват тромбоцитите и левкоцитите да останат в местата на вазоконстрикция и атеросклеротични плаки, което води до образуването на кръвен съсирек. Неговото отделяне и миграция през съдовете заплашва с тежки последици - инсулт или инфаркт. В зависимост от мястото, до което се стига до кръвния съсирек, това може да доведе до емболия, например, бели дробове, инфаркт на миокарда, исхемичен инсулт. Използването на антитромбоцитни лекарства под формата на таблетки помага да се отървете от опасните последици. Най-често се предписва Аспирин (при липса на противопоказания от стомашно-чревния тракт и намалено съсирване на кръвта), Клопидогрел, който служи като заместител на Аспирин, ако е невъзможно да се използва, и по-сериозното лекарство Варфарин, което изисква медицинско наблюдение, тъй като може да причини кървене.
 7. Други лекарства са диуретици, антихипоксанти, нестероидни противовъзпалителни средства, витамини. Диуретиците или диуретиците помагат за премахване на излишната течност от тялото и понижават кръвното налягане. Обикновено това са евтини лекарства в капсули и таблетки, но в спешни случаи се използват и инжекции - Furosemide, Lasix. Антихипоксантите са голяма група лекарства, чието действие е насочено към подобряване на усвояването на кислорода от тъканите и повишаване устойчивостта на хипоксия (липса на кислород, кислороден глад). НСПВС са нестероидни противовъзпалителни средства, които облекчават болката, треската и възпалението. Най-популярните лекарства от тази група са Ибупрофен, Диклофенак и Аспирин, вече споменати в друга група. Витамините подобряват цялостния метаболизъм и резистентност на организма, а при коронарна болест на сърцето Riboxin, който се нарича още сърдечен витамин, е особено ефективен. Предлага се в ампули с доза от 20 mg инозин в 1 ml разтвор. Лекарят предписва инжекции, той също избира продължителността на лечението и дозировката.

Лечението на исхемичната болест на сърцето с лекарства от последно поколение може да премахне проявите на болестта и значително да подобри състоянието на пациента, да го върне към нормален пълноценен живот.

Правила за прием

Лекарствата, използвани за лечение на исхемична болест на сърцето, са много сложни и сериозни лекарства, които имат противопоказания и могат да причинят различни странични ефекти. Такива лекарства се предписват изключително от лекуващия лекар в стриктно съответствие с инструкциите, приложени към всеки инструмент..

Всяко лечение започва едва след пълен преглед от кардиолог, установяване на причините за заболяването и всички възможни свързани проблеми. Само след като научите за нивото на заболяването и неговата тежест, можете да изберете и предпишете подходящите лекарства.

Самолечението в такава ситуация е абсолютно изключено, тъй като лекарствата могат да бъдат неефективни или недостатъчно ефективни, причинявайки негативни прояви. В този случай те се отменят от лекуващия кардиолог, а на тяхно място се избират други. Понякога, за да получите изразен резултат и пълно облекчаване на състоянието, трябва да опитате голям списък с лекарства от няколко групи.

Също толкова важно е да се вземе предвид възможността за взаимодействие на различни средства, следователно кардиологът винаги предупреждава за необходимостта да докладва какви лекарства приема пациентът за други заболявания. Редица лекарства могат сериозно да изкривят действието си или да го неутрализират.

Пациентът трябва да разбере, че лекарственото лечение на хроничната форма на исхемична болест на сърцето винаги е много дълго, никога не трябва да се прекъсва или отменя без разрешение. По принцип лекарствата трябва да се приемат за цял живот, тъй като всяко отменяне или прекъсване може да причини сърдечен удар, стенокардна атака или да причини внезапно спиране на сърцето..

Някои лекарства за сърце се предлагат само по лекарско предписание, други се предлагат без рецепта в аптеката..

Превенцията играе огромна роля за дълголетието и човешкото здраве. Правилният начин на живот, здравословната и балансирана диета, умерените упражнения, навременният преглед от лекар може да помогне да се избегне исхемичната болест на сърцето, особено ако семейството е имало случаи на заболяването. Всичко това ще помогне или да предотврати появата на заболяването, или да започне лечението му на най-ранните етапи, което няма да позволи развитието на тежките му форми..

Ефективни лекарства за лечение на коронарна болест

Исхемична болест на сърцето (СН) - заболяване, което се развива на фона на недостатъчно снабдяване на сърдечния мускул (миокарда) с кислород.

Стесняването на лумена и атеросклерозата на коронарните артерии нарушават процеса на кръвообращение, което е причина за кислородно гладуване на сърцето. В тази статия ще разгледаме как се лекува коронарната болест на сърцето, какъв тип лекарства се използват и каква роля играят..

Форми на исхемична болест на сърцето

 • скрито (безсимптомно);
 • ангина пекторис;
 • аритмия.

Основните методи за лечение на исхемична болест на сърцето

 • медикаменти (лечение на исхемична болест на сърцето с лекарства);
 • нелекарствено лечение (хирургично лечение);
 • елиминиране на рискови фактори, които допринасят за развитието на болестта.

Медицинско лечение на исхемична болест на сърцето - общи принципи

Комплексното лекарствено лечение на исхемична болест на сърцето е насочено към спиране на развитието на патология, смекчаване на негативните симптоми, увеличаване на продължителността и качеството на живот на пациента.

Лекарствата за исхемия на сърцето се предписват от кардиолог.

Като лекарства за лечение на коронарна болест, които подобряват прогнозата:

 • антитромбоцитни средства - блокират образуването на кръвни съсиреци в съдовете;
 • статини - помагат за понижаване на нивата на холестерола в кръвта;
 • блокери на системата ренин-ангиотензин-алдостерон - предотвратяват повишаване на кръвното налягане.

Лекарства за исхемия на сърцето за облекчаване на симптомите:

 • бета-блокери;
 • инхибитори на синусовия възел;
 • калциеви антагонисти;
 • активатори на калиеви канали;
 • нитрати;
 • антихипертензивни лекарства.

Лекарствата за лечение на коронарна болест не са панацея: възстановяването е невъзможно без диета, разумна физическа активност, нормализиране на режима на съня, отказ от цигари и други лоши навици.

Антитромбоцитни средства

Антитромбоцитните лекарства (антитромбоцитни средства) са клас лекарства, които разреждат кръвта (влияят върху коагулацията). Те предотвратяват агрегацията (агрегацията) на тромбоцитите или червените кръвни клетки и намаляват риска от образуване на кръвни съсиреци. Антитромбоцитни средства за лечение на исхемична болест на сърцето - важен компонент от комплексното лечение на болестта.

 • Аспиринът (ацетилсалицилова киселина) - при липса на противопоказания (стомашни язви, заболявания на хематопоетичната система) е основното средство за предотвратяване на тромбозата. Аспиринът е ефективен при коронарна болест, има балансирана комбинация от полезни свойства и странични ефекти, различава се в бюджетната цена.
 • Клопидогрел е лекарство с подобно действие, което се предписва на пациенти с непоносимост към аспирин.
 • Варфарин - има по-интензивен ефект, насърчава разтварянето на кръвни съсиреци, поддържа нивото на коагулация на кръвта. Варфарин за лечение на коронарна болест се предписва след цялостен преглед с редовен мониторинг на кръвта за INR (може да причини кървене).

Липид-понижаващи лекарства (статини)

Статините, които активно понижават нивата на холестерола в кръвта, в комбинация със специална диета, са незаменим елемент от терапията на коронарните сърдечни заболявания. Понижаващите липидите лекарства за лечение на коронарна болест на сърцето са ефективни, когато се приемат непрекъснато:

Стесняване на коронарните артерии при коронарна болест

Ренин-ангиотензин-алдостеронова система блокери

Списъкът с методи за лечение на болестта задължително включва хапчета за исхемия на сърцето, които нормализират кръвното налягане. Увеличението му се отразява негативно на състоянието на коронарните съдове. Възможен резултат - прогресиране на коронарна болест на сърцето, риск от инсулт, както и хронична сърдечна недостатъчност.

Лекарствата от тази група се приемат строго под наблюдението на лекар за дълъг период..

АСЕ инхибиторите - действат като блокери на активността на ензима ангиотензин-2, което причинява повишаване на кръвното налягане. Открит е отрицателен ефект на ензима върху сърдечните тъкани и кръвоносните съдове. Положителна динамика се наблюдава при употребата на следните лекарства, принадлежащи към групата на АСЕ:

Лечение на исхемична болест на сърцето с ARBs (блокери на рецепторите на ангиотензин II):

 • Лосартан (Лозап, Козаар, Лориста);
 • Кандесартан (Атаканд);
 • Телмисартан (Микардис).

Групи лекарства за симптоматично лечение на коронарна болест

Като част от комплекс от терапевтични мерки се предписват лекарства за исхемия на сърцето, които облекчават симптомите на заболяването. При пациенти с риск от неблагоприятен ход на заболяването, разгледаните в статията лекарства се предписват при исхемия на сърцето IV (интравенозно).

Бета-блокерите

Бета-блокерите (BAB) са централната група лекарства, които подобряват работата на сърцето. Действието им е насочено към намаляване на сърдечната честота и регулиране на среднодневното кръвно налягане. Показан за употреба при аритмии - като инхибитори на рецепторите на хормона на стреса. Бета-блокерите елиминират симптомите на стенокардия и се препоръчват за пациенти, прекарали инфаркт на миокарда. Списъкът с лекарства за лечение на коронарна болест като BAB включва:

Калциеви антагонисти

Калциевите антагонисти са средства, които предотвратяват пристъпите на ангина. Целесъобразността на употребата им е сравнима с бета-блокерите: те помагат да се намали броят на сърдечните контракции, да се изравни проявата на аритмии и да се намали броят на контракциите на миокарда. Те са ефективни в превенцията на коронарна болест, както и при вазоспастична форма на ангина пекторис. Можете също да видите списъка с лекарства за лечение на предсърдно мъждене.

Най-ефективните лекарства за исхемия на сърцето:

Нитрати и подобни на нитрати агенти

Те облекчават пристъпите на ангина и предотвратяват усложненията при остра исхемия на миокарда. Нитратите облекчават болката, разширяват коронарните артерии, намаляват притока на кръв към сърцето, което намалява нуждите му от кислород.

Лекарства за исхемия на сърцето (нитрати):

 • Нитроглицерин (Nitromint) - вдишване или върху езика;
 • Нитроглицерин под формата на мехлем, дискове или пластири;
 • Изосорбид динитрат (дългодействащ изосорбид динитрат);
 • Изосорбид мононитрат (дългодействащ изосорбид мононитрат);
 • Мононитрат (Monocinque);
 • Молсидомин (molsidomin с продължително действие) - предписва се при непоносимост към нитрати.

Инхибитор на синусовия възел

Инхибитор на синусовия възел (Ивабрадин) - намалява сърдечната честота, но не влияе на контрактилитета на миокарда и кръвното налягане. Ивабрадин е ефективен при лечение на стабилна синусова ангина пекторис с непоносимост към бета-блокери. В някои случаи приемането на ивабрадин в комбинация с бета-блокери има благоприятен ефект върху прогнозата на заболяването..

Активатор на калиев канал

Активатор на калиев канал - Nicorandil (антиисхемично лекарство). Лекарството разширява коронарните съдове и противодейства на отлагането на тромбоцитите по стените на артериите (образуването на атеросклеротични плаки). Действието на Никорандил не влияе на броя на сърдечните контракции, показателите за кръвното налягане. Лекарството е показано при лечение на микроваскуларна ангина пекторис, предотвратява и облекчава пристъпите на болестта.

Антихипертензивни лекарства

Антихипертензивните лекарства са лекарства, които имат способността да понижават високото кръвно налягане. Тази група включва лекарства, принадлежащи към различни фармакологични класове и различни по механизма на действие..

Антихипертензивните лекарства за исхемична болест включват диуретици. Диуретици (диуретици) - в малки дози намаляват кръвното налягане, при по-високи дози отделят излишната течност от тялото. Диуретиците включват:

Описаните по-рано бета-блокери, калциеви антагонисти, АСЕ инхибитори (ангиотензин-конвертиращи ензимни инхибитори) допринасят за понижаване на кръвното налягане:

Лечение на вазоспастична ангина пекторис

Вазоспастичната форма на ангина пекторис е специална форма на заболяването с характерни болезнени усещания и дискомфорт в областта на гърдите, дори в спокойно състояние. Причината е спастична патология на съдовете, доставящи сърдечния мускул, стесняване на лумена на дясната коронарна артерия и възпрепятстване на притока на кръв към миокарда.

Калциевите антагонисти се препоръчват като профилактика при гърчове, по време на обостряне - Нитроглицерин и нитрати с продължително действие. Понякога е показана комбинация от лекарства за антагонисти на калций с малки дози бета-блокери. Освен това трябва да се избягват неблагоприятни фактори като стрес, тютюнопушене, хипотермия..

Сърдечни съдове по време на стенокарден пристъп

Лечение на микроваскуларна ангина

Симптомите на заболяването са характерни за ангина пекторис болка зад гръдната кост без промени в коронарните съдове. Пациентите с такава диагноза включват пациенти със захарен диабет или страдащи от артериална хипертония. При патологични промени в микросъдовете на сърцето се предписва метод:

 • статини;
 • антитромбоцитни агенти;
 • АСЕ инхибитори;
 • ранолазин.

За облекчаване на болката се препоръчва следното:

 • бета блокери;
 • калциеви антагонисти;
 • дългосрочни нитрати.

Препарати за оказване на първа помощ

Първата помощ при исхемична болест на сърцето се състои в премахване или облекчаване на синдрома на болката.

Действия и лекарства за оказване на първа помощ при коронарна болест:

 1. Нитроглицеринът е основният инструмент за първа помощ при пациенти с характерна болка в гърдите. Вместо нитроглицерин може да се използва еднократна доза Isoket или Nitrolingval. Препоръчително е да приемате лекарството в седнало положение, за да избегнете припадък (с понижение на кръвното налягане).
 2. Ако състоянието не се подобри, пациентът трябва да получи натрошена таблетка Аспирин, Баралгин или Аналгин преди пристигането на медицинския екип..
 3. Лекарствата могат да се приемат не повече от 3 пъти подред на кратки интервали, тъй като повечето от тях понижават кръвното налягане.

Когато се появят симптоми на коронарна болест, препоръчително е да приемате калиеви препарати (Панангин и аналози).

Полезно видео

Научете за причините за коронарната болест на сърцето и съвременните методи за диагностика и лечение от следния видеоклип:

Помощ на традиционната медицина за исхемия на сърцето

Коронарна артериална болест е хронично или остро увреждане на миокарда, което възниква поради спиране или намаляване на притока на артериална кръв в сърдечните мускули. Основните причини за развитие могат да се нарекат нарушение на притока на кръв, вазоконстрикция, увреждане на артериите, образуване на холестеролни плаки в тях. В допълнение, болестта може да се появи поради провокиращи фактори: недохранване, наднормено тегло, стрес и депресия, прекомерна активност.

Симптоми на заболяването

Основните симптоми на заболяването: болка и дискомфорт в областта на гърдите, излъчващи се към гърба, слабост, задух, подуване. Нарушенията на ритъма са силно изразени, на електрокардиограмата има и редица характерни признаци. Болката обикновено е кратка, но осезаема. Тя възниква по време на физическо и психо-емоционално пренатягане и изчезва след елиминирането на този фактор.

Исхемичната болест се развива доста бавно, така че повечето пациенти пропускат първите, слаби признаци. Обичайно е да се потърси помощ, когато болестта е в прединфарктния стадий на развитие, а болката вече е хронична и пречи на ежедневните задачи на човека.

Многократно проведени експерименти на учени заявяват, че днес нито една таблетка не е в състояние да унищожи плътни холестеролни отлагания в съдовете, което води до исхемично увреждане на миокарда. Лекарствата помагат само за премахване на болезнени усещания и други симптоми, но те имат изключително негативен ефект върху други части на тялото (стомашно-чревен тракт). Често след такъв курс на медицинско лечение човек трябва да се подложи на сериозна и дългосрочна терапия на храносмилателната система. Лечението на исхемична болест на сърцето с народни средства, използвани в комбинация с традиционни лекарства, помага за възстановяване на здравето на миокарда, подобряване на състоянието на пациентите и не влияе толкова неблагоприятно на други органи и системи.

При лечението на народни средства е необходимо да се използват колекции от билки и растения със следните свойства:

 • обезболяващи;
 • успокояване;
 • антиаритмично;
 • за отпушване на носа;
 • подкрепителен.

Когато лекувате исхемия на сърцето с народни методи, важно е да спазвате дозировката, не трябва да приемате няколко лекарства наведнъж. Някои лечебни растения са отровни и ако дозировката е надвишена, те могат да имат неблагоприятен ефект върху организма. За да избегнете негативни последици, трябва да знаете за индивидуалната поносимост на растителните компоненти, които съставляват продукта.

Билкови отвари за облекчаване на болката

Ефективно средство за болка в областта на сърцето след психо-емоционален стрес е домашно приготвяне на инфузия на базата на обикновени шишарки от хмел. За да приготвите тинктурата, трябва да подготвите колекцията от растения (№ 1 или № 2). 1 супена лъжица колекция изсипете 1 супена лъжица. вряща вода, оставете за 15-20 минути. Готовата тинктура трябва да се приема по половин чаша три пъти на ден половин час преди хранене..

Колекция номер 1. Шишарки от хмел, равнец, корен на валериана, цветя от глог в съотношение 1: 2: 2: 3.

Колекция номер 2. Шишарки от хмел, бял равнец, билка от маточина с пет лопатки, листа от маточина, в пропорции 1: 2: 2: 1.

Тинктурата на базата на валериана лекарска лекарства е добра при сърцебиене и болка в областта на гърдите. Като начало трябва да подготвите колекция от растения от Valerian officinalis, плодове глог, листа от маточина и полски хвощ, в пропорции 1: 2: 2: 1. Налейте 1 с.л. вряща вода 1 супена лъжица. готово събиране, оставете под капака за 20 минути. Получената тинктура се приема в 1/3 чаша половин час преди хранене три пъти на ден.

Билки с успокояващ ефект

Според прегледите на пациентите билковата медицина помага добре при рехабилитация след инфаркт, помага за облекчаване на симптомите на заболяването и подобрява общото състояние..

Добре известен ефективен народен лек при сърдечна исхемия са тинктурите на базата на шипка, липа, маточина, лайка и риган. Вземете тази тинктура трябва да бъде половин чаша три пъти на ден преди хранене. Тази комбинация от бране на растения има успокояващ ефект и подобрява паметта..

За да подобрите доставката на кислород към мускулите на сърцето и мозъка, както и да увеличите еластичността на стените на кръвоносните съдове, леко да намалите налягането, като естествено успокоително средство, препоръчваме тинктура от плодовете и цветята на глог. Пригответе запарка от сухи цветя и / или листа със скорост 2 супени лъжици. за 0,5 литра вода. Събирането на растенията се залива с вряла вода и се настоява два часа, след което се филтрира. Готовата инфузия се приема в 50 ml половин час преди хранене.

Антиаритмични народни средства

Отлично антиаритмично средство може безопасно да се нарече фармацевтичен лова под формата на прах от сухи корени. За да премахнете нервната възбуда и повишената сърдечна честота, вземете щипка прах преди хранене 3 пъти на ден с вода. Можете да приготвите инфузия, като добавите 1 ч.л. лекарство в чаша вряла вода, покрийте с марля и оставете до четири часа. Готовата инфузия трябва да се приема преди хранене през деня, разделена на няколко приема.

Билкови деконгестанти

Когато комбинирате коронарна болест на сърцето с артериална хипертония, полезна ще бъде фитотерапията, базирана на билкови лекарства с диуретичен и седативен ефект. Тази комбинация ще помогне за намаляване на кръвното налягане, облекчаване на отока и подобряване на сърдечната функция..

Пролетният адонис, или адонис, чиято активна съставка са сърдечни гликозиди, често се използва в билковата медицина. Той е диуретик и успокоително. Поради свойството на адонис да не се натрупва в организма, препарати, базирани на него, могат да се приемат дълго време под формата на инфузия, както и в смеси.

Средства за общото укрепване на сърцето и кръвоносните съдове

Апитерапията се счита за ефективен общ тоник. При сърдечни заболявания вземете инфузия от шипка с добавяне на мед. За да приготвите тинктурата, трябва да преминете 10 парчета през месомелачка. лимони и 10 бр. глави чесън, добавете 200 gr. пчелен мед. Настоявайте получената смес в продължение на 7 дни на тъмно място в затворен буркан. На 8-ия ден готовата инфузия трябва да се приема по 80 ml веднъж дневно. Курсът на лечение е два месеца.

Добър укрепващ агент е отвара от плодове от калина с добавка на мед. Три чаени лъжички мед се добавят към 1 чаша отвара от горски плодове. Вземете готов бульон през целия ден, разделен на три дози.

Хирудотерапията помага много добре при лечението на сърдечна исхемия. За да постигнете най-добрия ефект, трябва да вземете курс от 10 процедури. Средно се използват до 6 пиявици за една сесия..

Диетични ограничения

Ако човек просто вземе противоишемични хапчета или използва народни рецепти, ефектът им ще приключи заедно с курса на лечение. Предпоставка за постигане на дългосрочни резултати е старателно коригирано меню. Диетолозите в такива случаи препоръчват спазването на средиземноморската диета. Човек трябва да знае за храни, които "запушват" кръвоносните съдове с вреден холестерол:

 • яйца;
 • свинско месо, свинска мас;
 • масло, мазна заквасена сметана, твърдо сирене;
 • торти, бонбони и други сладкиши.

Списъкът с одобрени продукти включва:

 • постна морска риба (минтая);
 • зърнени храни;
 • овесени бисквитки;
 • растително масло;
 • миди;
 • плодове и зеленчуци;
 • пилешко филе, пуешко месо.

На фона на лекарствената и нелекарствената терапия човек трябва да се откаже от вредните продукти в полза на тези, които ще помогнат на естествените или синтетичните лекарства да удължат ефекта си.

Ако лечението с хапчета и народни средства не даде желания резултат, пациентът е насочен към една от хирургическите операции. Може да бъде

 • байпас на коронарна артерия;
 • стентиране;
 • елиминиране на усложненията при исхемия (големи кръвни съсиреци, аневризми на лявата камера).

Лечението на исхемия на сърцето с народни средства е един от ефективните и безопасни методи, който дава положителни резултати както при възрастни, така и при млади пациенти. Но лечението на всяка патология и още повече - неуспехи в работата на сърцето, се препоръчва да се започне с корекция на начина на живот. Храненето трябва да бъде наситено с растителни храни, храни, които ще помогнат за прочистване на кръвоносните съдове и нормализиране на кръвното налягане. Сънят през нощта е безценен. Трябва да почивате през деня, тъй като се изморявате. Мнозина твърдят, че цигарите им помагат да се справят със стреса. Това обаче е самозаблуда. Никотинът ежедневно има вредно въздействие върху организма в по-голяма степен от възбудата. Трябва да се научите да контролирате емоциите си и да не приемате нищо „присърце“. Само при такива обстоятелства симптомите на коронарната артериална болест няма да се почувстват до старост..

Лекарства (лекарства) за лечение на коронарна болест на сърцето (ИБС) и кои антиишемични хапчета трябва постоянно да се пият (приемат)

Коефициентът на смъртност от коронарна болест в света остава висок. С появата на нови лекарства подходите към терапията се промениха, лечението стана по-ефективно, качеството на живот на пациентите се подобри..

При лечение на коронарна болест на сърцето се избират лекарства, като се вземе предвид формата на заболяването.

Принципи и схеми на лечение

Целта на комплексното лекарствено лечение на коронарна болест е да се спре по-нататъшното развитие на болестта, да се намалят симптомите, да се подобри качеството и да се увеличи продължителността на живота на пациента.

Всякакви лекарства за исхемична болест на сърцето се предписват от кардиолог. Клиничните прояви влияят на схемата на лечение. Комплексната терапия включва:

 • лечение без лекарства;
 • лекарствена терапия;
 • минимално инвазивна интервенция;
 • други методи.

Лекарствата, които подобряват прогнозата са:

 • антитромбоцитни средства (в резултат на адхезия на тромбоцитите, те намаляват образуването на кръвни съсиреци);
 • понижаващ липидите (намалява концентрацията на холестерол в кръвта);
 • блокери на системата ренин-ангиотензин-алдостерон (предотвратяват повишаване на кръвното налягане).

За симптоматично лечение прилагайте:

 • инхибитори на синусовия възел;
 • бета-блокери;
 • активатори на калиеви канали;
 • калциеви антагонисти;
 • нитрати;
 • антихипертензивни лекарства.

Лекарствата за лечение на коронарна болест трябва да се приемат непрекъснато. Ако трябва да смените лекарствата или да промените дозировката, трябва да се свържете с Вашия лекар..

Прием на хапчета, с исхемична болест на сърцето, трябва да спазвате специална диета, да извършвате умерена физическа активност, да се откажете от лошите навици, да нормализирате съня.

Антитромбоцитни лекарства

Този клас лекарства влияе върху съсирването на кръвта, разрежда го, забавя адхезията на тромбоцитите, образуването на кръвни съсиреци. Антитромбоцитните лекарства за исхемична болест на сърцето са важни при лечението на патологията.

В комплексната терапия се използват следните:

 • Аспирин (ако няма противопоказания за неговата употреба). При лечението на сърдечна исхемия се използва като основно лекарство за профилактика на тромбозата. Благоприятни свойства, комбинирани с нежелани ефекти.
 • При непоносимост към ацетилсалицилова киселина пациентите се предписват Clopidogrel, който има подобен ефект.
 • Варфаринът има по-силен ефект. Той помага за разтварянето на образуваните кръвни съсиреци, предписва се след задълбочен преглед и под контрола на INR индикатора (има риск от кървене).

Лекарства, понижаващи липидите

Тези лекарства за коронарна болест на сърцето нормализират нивата на холестерола в кръвта. Те се предписват заедно с диета, ефектът се постига при постоянна употреба..

Често с исхемия коронарните съдове са засегнати от атеросклероза.

С повишаване на кръвните нива на основен холестерол и холестерол с ниска плътност, вероятността от прогресия на атеросклерозата се увеличава.

Понижаващите липидите средства възстановяват нормалните нива на холестерол в кръвта. Средствата за понижаване на липида включват:

По-често се предписват статини, те имат по-малко странични ефекти. Не използвайте дълго време, тъй като може да се развие холелитиаза.

За постигане на нормални нива на холестерол на пациентите се предписват лекарства от групата статини (Аторвастатин, Флувастатин, Ловастатин, Розувастатин), фибрати (Липанор, Трилипикс, Екслип, Безалип), препарати от омега-3 полиненаситени киселини (Симвастатин), Колесинова киселина.

Никотиновата киселина не трябва да се предписва на пациенти с чернодробни патологии.

Антагонисти на ангиотензин рецепторите

Това са лекарства от ново поколение, които нормализират кръвното налягане, те нямат почти никакви странични ефекти.

Най-популярни групи:

 • антагонисти на ангиотензин рецепторите;
 • сартаните;
 • блокери на ангиотензиновите рецептори.

Хипертонията влияе неблагоприятно на съдовете на миокарда. Липсата на лечение за хипертония увеличава риска от прогресия на исхемия, инсулт, хронична сърдечна недостатъчност.

Инхибиторите на ангиотензин рецепторите понижават кръвното налягане, предотвратяват сърдечното свиване или хипертрофия. Те трябва да се приемат за дълъг период от време под лекарски контрол..

За да подобрите състоянието на пациента, назначете:

Анти-исхемичните лекарства облекчават хода на заболяването, подобряват качеството на живот на пациентите.

Бета-блокери

Бета-блокерите са средства за лечение на коронарна болест на сърцето. Като се вземат предвид фармакологичните характеристики, лекарствата се разграничават:

 • неселективен (Окспренолол, Тимолол, Пропранолол, Надолол);
 • кардиоселективен (Бисопролол, Атенолол, Егилок).

Тези лекарства блокират надбъбречните рецептори и други хормони на стреса. Действието им е:

 • при намаляване на сърдечната честота;
 • благоприятен ефект върху сърдечния мускул;
 • нормализиране на показателите за кръвно налягане.

Те имат благоприятен ефект в ранния етап на лечение на остър коронарен синдром (имат антиисхемичен ефект). При рязка отмяна може да се развият усложнения (коронарен синдром, ангина атаки, хипертонична криза).

Предписва се на пациенти след инфаркт (при липса на противопоказания). Пациентите в напреднала възраст могат да се приемат от малки дози. Дозировката се избира индивидуално за всеки пациент, като се отчита неговото състояние.

Блокери на калциевите канали

Тези лекарства за лечение на коронарна болест на сърцето (Lacidipine, Nifedipine, Diltiazem, Verapamil) причиняват:

 • разширяване на съдовете на сърцето;
 • намаляване на миокардната консумация на кислород;
 • намалена сърдечна честота;
 • повишен коронарен кръвоток.

Лекарствата подобряват състоянието на кръвоносните съдове, предотвратяват слепването на тромбоцитите, предотвратяват образуването на кръвни съсиреци и отпускат сърдечния мускул. За ангина на покой се предписват блокери на калциевите канали заедно с нитрати.

За да се предотвратят усложнения, пациентите постоянно трябва да пият тези лекарства, да спрат да пият алкохолни напитки и да пушат, спазват диетата, препоръчана от лекуващия лекар.

Списък на най-ефективните лекарства:

 • нифедипин;
 • Никардидипин;
 • Lerkamen;
 • Верапамил;
 • дилтиазем;
 • Парнавел Амло.

Умереното упражнение има благоприятен ефект върху сърдечния мускул.

Нитрати

При лечението на коронарна болест най-популярни са лекарствата Изосорбид, Нитроглицерин, Тринитролонг. Препоръчва се лечение на исхемия на сърцето с нитрати:

 • със сърдечна недостатъчност;
 • белодробен оток;
 • хипертонична криза;
 • ангина пекторис.

Нитроглицеринът се използва за облекчаване и предотвратяване на пристъпи на стенокардия. Действието започва 1-2 минути след поглъщане, продължава половин час.

Продължителните препарати на базата на нитроглицерин се използват за предотвратяване на атаки на болка в сърцето. Действието им започва след 15-20 минути и продължава 6 часа..

На пациентите се предписват нитрати, за да се премахнат спазмите на коронарните съдове. В резултат на продължителната употреба на продукти на базата на нитроглицерин може да се развие пристрастяване и терапевтичният ефект ще стане по-слабо изразен..

В случай на рязко прекратяване на приема може да се появи синдром на отнемане, което се проявява с развитието на пристъп на стенокардия. Поради тази причина намаляването на дозата трябва да бъде постепенно..

Антихипертензивни лекарства

Антихипертензивните лекарства за исхемия на сърцето намаляват високото кръвно налягане. Тази група включва лекарства от различни фармакологични класове, те се различават по своя механизъм на действие.

Комплексната терапия включва прием на няколко лекарства. Понякога това плаши пациентите, но при правилната доза и липсата на нарушения в схемата няма опасност за здравето, страничните ефекти са минимални..

За да се постигне по-голям ефект от употребата на лекарства, приемът започва с най-ниската възможна доза. Препоръчва се употребата на лекарства с удължено освобождаване, за да се поддържа кръвното налягане на същото ниво през целия ден.

Антихипертензивните лекарства включват 5 групи:

 • диуретици (Спиронолактон, Фуросемид, Ласикс, Амилорид);
 • АСЕ инхибитори (Еналаприл, Каптоприл, Цилазаприл);
 • блокери на ангиотензин II рецептори (Валсартан, Лосартан);
 • калциеви антагонисти (Фелодипин, Верапамил);
 • бета-блокери (Бисопролол, Атенолол).

Лекарствата се усъвършенстват и се разработват нови. Комбинираните комбинират няколко свойства (Амлодипин и Лизиноприл, комбинирани в Екватор).

АСЕ инхибиторите се предписват за комбинация от сърдечна недостатъчност и хипертония. Тази група инхибира действието на ензим, който превръща ангиотензина във вазоконстрикторния хормон.

В резултат на продължителната употреба на лекарства от тази група, в организма настъпват положителни промени:

 • кръвното налягане намалява;
 • подобрява се метаболизма на въглехидратите и мазнините;
 • рискът от сърдечен удар, сърдечна недостатъчност, инсулт е намален;
 • бъбречната функция се подобрява;
 • намалява натоварването на сърдечния мускул;
 • рискът от аритмия намалява;
 • подобрява се притока на кръв в съдовете.

АСЕ инхибиторите са по-добри от другите лекарства за защита срещу артериална хипертония на бъбрека, добре се комбинират с лекарства от други групи.

Диуретиците са антихипертензивни лекарства за сърдечна исхемия. Когато се консумират в малки дози, те премахват излишната течност от тялото. Лекарят избира дозировката за всеки пациент поотделно, ако е необходимо, те трябва да се приемат за цял живот.

Сърдечната исхемия е заплаха не само за здравето, но и за живота. Как да избегнем и как да се противопоставим на опасна болест

Сърдечната исхемия е нарушение на кръвоснабдяването на сърдечния мускул (миокард). Това е опасно заболяване със сериозни последици. Борбата срещу нея е ефективна само при дългосрочно прилагане на цял набор от мерки. Това са хирургия, лекарства, витамини, хранителни добавки, физиотерапия и здравословен начин на живот..

Исхемия на сърцето. Причини и последици

Атеросклерозата е основната причина за коронарна болест. Атеросклеротичните плаки в съдовете възпрепятстват движението на кръвта и сърдечният мускул спира да получава необходимото количество кислород. В резултат на това сърцето се лишава от способността да функционира правилно, започва патологичен процес, който засяга не само всички органи, но всички системи на тялото..

Сърдечната исхемия не означава едно заболяване, а цяла група. Всички тези заболявания се характеризират със съдови лезии и нарушено кръвоснабдяване на миокарда и могат да протичат както в остра, така и в хронична форма..

Хронични състояния - стенокардия при упражнения, исхемия на миокарда, кардиосклероза, аритмия, хронична сърдечна недостатъчност. Остри патологии - внезапна коронарна смърт, нестабилна стенокардия, инфаркт на миокарда.

Да се ​​разболееш е лесно

Човек се разболява от исхемична болест по най-честите причини. Заседнала, заседнала работа, много вкусна, сладка и тлъста храна, обикновена чаша бира или чаша водка, пакет цигари, телевизионен сериал вместо ски пътуване, закръглена корема, която расте всяка година, въпреки мечтата да се присъедини към фитнес зала... Изглежда, че нищо не направи нищо, и изведнъж, на четиридесетгодишна възраст, сърцето ми потъна, от нищото се появи задух.

И обичайният живот е завинаги в миналото и в настоящето има само посещения при лекаря, планини от хапчета, болнично легло и страхът, че дори такъв безрадостен живот може внезапно да приключи.

Исхемия: симптоми

Много заболявания присъстват в ранен стадий с фини симптоми. Исхемичната болест не е изключение. Слабост, умора, замаяност - тези състояния са характерни за много заболявания. Основният сигнал, на който трябва да обърнете най-сериозно внимание, е болката - пробождане, стискане, притискане. Понякога човек се оплаква, че „гърдата пече“. Болката може да се даде на ръката, шията, под лопатката. В ранните етапи може да се прояви слабо под формата на неприятно усещане за дискомфорт зад гърдата.

В допълнение към периодичната болка в сърцето, пациентите изпитват задух. Първо с физическо натоварване, след това по време на най-простите дейности, които не изискват усилия, а след това започва постоянен задух, дори по време на почивка.

Друг предупредителен знак е ускорен пулс или избледняващ пулс..

Как се лекува исхемичната болест

Процесът на лечение на исхемия е насочен към възстановяване на нормалния приток на кръв в съдовете. В особено трудни и пренебрегвани случаи ситуацията може да бъде спасена с операция. Най-широко разпространените през последните години са процедурите за стентиране, когато проходимостта на артериите се връща чрез въвеждане на специален стент, който разширява лумена в съда и байпас при присаждане, когато се прави специален шунт, всъщност протеза, която провежда кръв, заобикаляйки засегнатата област на съда.

Няма лекарства, които могат напълно да победят исхемичната болест. Съвременните лекарства могат да помогнат при появата на болестта, да забавят нейното прогресиране. Непрекъснатото лечение и наблюдение от лекар специалист са основните условия за подобряване на качеството на живот на тези, на които е поставена диагноза сърдечна исхемия..

Терапията използва най-малко четири групи лекарства:

 1. нитрати - за облекчаване на спазми и вазодилатация;
 2. бета-блокери - за забавяне на сърдечната честота;
 3. калциеви антагонисти - за понижаване на кръвното налягане;
 4. тромболитици (аспирин, кардиомагнил, тромбоза) - намаляват съсирването на кръвта, насърчават съдовата проходимост.

За съжаление те засягат само симптомите и последиците от сърдечната исхемия, освен това имат много противопоказания и широк спектър от негативни здравословни странични ефекти, пристрастяват.

Как да действаме по причината за коронарната артериална болест?

Ако искате да повлияете на самата причина за заболяването и наистина да подобрите състоянието на кръвоносните съдове и кръвообращението, трябва да обърнете внимание на група лекарства с естествен произход - кардио и вазопротектори. Много от техните биологично активни вещества (например флавоноиди рутин, кверцетин, дихидрокверцетин, органични киселини, омега-3 мазнини, ацетилхолин, витамини и микроелементи и др.) Прочистват и подмладяват кръвоносните съдове, подобрявайки пропускливостта на кръвоносната система.

Ефективен резултат се осигурява от комбинация от лекарства с препарати на базата на лечебни растения:

 • маточина, арника и сладка детелина, които имат седативен ефект;
 • валериана, която има благоприятен ефект върху коронарното кръвообращение;
 • Елеутерокок, който повишава издръжливостта;
 • шипки от рози, които регулират съсирването на кръвта;
 • равнец, известен със своите антисклеротични свойства;
 • елекампанов корен, който положително се е доказал при лечението на сърцето и кръвоносните съдове и много други.

Особено полезни са сложните препарати, например Мемо-Вит и Кардиотон, които подобряват микроциркулацията на кръвта и намаляват недостига на кислород. Те съчетават благоприятното въздействие върху сърдечно-съдовата система на растителните вазопротектори и пчелни продукти.

Правила за поведение

Превенцията на коронарните артерии са прости правила за насърчаване на здравословен начин на живот. Спазването на тях може не само да ви спаси от сериозните последици, които исхемията на сърцето заплашва болен човек, но и да премахне риска от заболяване.

Има рискови фактори, на които човек не може да повлияе. Това са пол (мъжете са по-податливи на коронарна болест), възраст (колкото по-стара е възрастта, толкова по-голяма е честотата) и генетично предразположение (при наличието на близки роднини с коронарна болест). Но дори и при такива на пръв поглед фатални обстоятелства, човек има способността да се съпротивлява.

Предпоставка за успешно лечение е балансираната диета. Максимум зеленчуци и плодове, минимум мазни и сладки, изключване на храни с високо съдържание на холестерол, много риба и морски дарове и минимизиран прием на сол. Безусловно спиране на тютюнопушенето и алкохола, не изтощително, в рамките на 40 минути, физическо възпитание. Това може да е джогинг, колоездене или ски, плуване.

Необходимо е да се следи нивото на холестерола и глюкозата в кръвта, с повишено съдържание, да се вземат мерки за тяхното нормализиране. Задължително е ежедневно да се следи налягането. Адекватният сън също ще има положителен ефект върху здравето..

Важно е, макар и не лесно, да избягвате стреса. За да направите това, трябва да промените отношението си към проблемите - да не правите трагедии от неприятности и да се научите да се радвате на живота.

Как продуктите са полезни при хемороиди и какво е забранено?

Чистотин - лекарствени свойства, състав, приложение и рецепти