Речници

адв. качества - са. тичам.

1. В родство, в родство с някого.

Близки по характер, в свойства на всичко.

SRODNÍ, adv., На кого, което означава предикат или с гл. "да имам" (разговорно). По родство, свързано с родство с някого. Той е сходен с мен. "В крайна сметка аз съм някак сходен с нея, поне от незапомнени времена я наричат ​​баща й." Грибоедов.

1.adv. и в смисъл. доказ. на кого. Роднинство, е свързано (разговорно). Той към нашето семейство с. или идва с.

2. на кого (какво), предлагам. от дати. Същото, което е подобно на някой-н., Подобно на някой-н. Страст s. лудост. Старец с. болен. Такова отношение с. безотговорност.

СРОДНИ наречие Razg.

1. В родство, в родство. Той трябва (донесе) с. нашето семейство. □ във функ. приказка. * В крайна сметка донякъде съм сходен с нея; Поне от незапомнени времена не беше за нищо, че те наричаха (Грибоедов) Баща.

2. какво. Близки по характер, свойства. Това, което беше прочетено, беше p. собствените си мисли.

1. (в комбинация с глагола: „да бъда“, „да се донесе“, „да се случи“) на кого.

В родство, в родство.

Пристигайки в Петербург, считах за свой дълг да докладвам на Злотницки: те бяха близки с майка ми. Тургенев, Яков Пасинков.

Близки по характер, свойства.

Душата е спокойна, душата е дълбока, Акин към спокойно море. А. К. Толстой. Морето не се пени, вълната не пръска.

Самият Андерсен дълго време не знаеше кои области на изкуството са близки до неговия талант. Паустовски, разказвач.

родство (съществително иронично) - близък, неразделен (намек за роднини)

женя „Богатството на арогантността е близко до“.

женя В своите преценки за хората принцесата е била внимателна: имала поговорка - „разсъжденията са близки до осъждането“..

Лесков. Мършаво семейство. 1, 15.

женя Няма да е лошо да ме попитате,

В крайна сметка донякъде съм сходен с нея.

Грибоедов. Горко от Уит, 2, 2. Фамусов за дъщеря му.

близки, значи приказка.

близки, адв. и в смисъл. приказка.

наречие, брой синоними: 15

подобни, подобни, подобни, подобни, свързани, близки, свързани, подобни

прил., брой синоними: 6

прил., брой синоними: 14

ОТНОСНО, роднина, съпруг. (Област). Роднина, скъпа. "Карахме право до роднина." Некрасов.

-а, м. е остаряла. и просто.

[София Николавна] беше напълно сама, нямаше дори далечни роднини, с които да живее. С. Аксаков, Семеен летопис.

Оказа се, че всички на Манюшка са роднини в селото и тя знаеше всички влизания и изходи на всяка хижа. Гладков, Волница.

 съществително сънародник, племенник; (προσγενής) роднина. Много роднини и известни съседи (Акат. Въведение в храма на Пресвета Богородица.).

Srodnik, a, m; KINDER, s, f.

► Роднините също бяха объркани. // Некрасов. Кой живее добре в Русия //

РЕЛАТИВНА, РЕЛАТИВНА, РЕЛАТИВНА, РОДНА.

брат, брат, брат, сестра, брат, брат и сестра, брат и сестра, брат и сестра

n., брой синоними: 8

1. Да се ​​връзвам в тесни връзки, да сближавам някого с някого.

2. Накарайте да свикнете с нещо, да свикнете с нещо; да се сближа, скъпа.

СВЪРЗАНИ, близки, сродни. sover. да се съпоставят в 2 стойности. Общата борба ни заприлича.

СВЪРЗАНИ, - не, - знаеш; -nenny (-yon, -ena); sover., кого (какво) с кого (какво). Направете запознати с близките си. Хората бяха сродни на обща кауза.

СЪДЪРЖАНИЕ -ню, -ниш; свързани; -нен, -нена, -нено; Св. (nsv. за връзка). на когото. Приближете се, близки до smb. с smb. Общата кауза ги сравни. // Свикнете с smth., Разбирайте се със smth. Студентските години завинаги близки до университета.

-ну, -ниш; и страдание. последно сродни, -нен, -нена, -нено; Sov., Прев. (Не-социална).

Донеси smb. По-близо, приятел с smb..

Хората се държаха като едно семейство - бяха сродни на тревогата за Москва. Ажаев, далеч от Москва.

Свикнете с smth., Разбирайте се със smth..

Всичко около мен постепенно стана близко до тези места. Паустовски, Героичен Югоизток.

родствен, -ню, -нит

сродни, сродни, сродни (погрешно свързани).

родствен родствен родствен родствен родствен родствен родствен родствен родствен родствен родствен родствен родствен родствен родствен родственик свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани, свързани

АКИН

Как ще изглежда:

АКИН. 1. наречие и в значението на приказката., На кого. Роднинство, е свързано (разговорно). Той е близък с нашето семейство или е сходен с 2. някой друг, предлог от дати. п. Същото, което е подобно на някого, подобно на някого. Страстта е близка до лудостта. Старец е близък с болен човек. Това отношение е близко до безотговорността.,

Относно обяснителния речник

Обяснителен речник на руския език - единственият безплатен онлайн речник на руския език с поддръжка за пълнотекстово търсене и морфология на думите.

Обяснителният речник е нетърговски онлайн проект и се поддържа от специалисти по руски език, култура на словото и филология. Нашите скъпи потребители играят важна роля в развитието на проекта, които помагат за идентифициране на грешки, както и споделят своите коментари и предложения. Ако сте автор на блог или администратор на уебсайт, можете също да подкрепите проекта, като поставите банер или връзка към речник..

Връзките към руския речник са разрешени без ограничения.

Какво е родство

Значението на думата Акин за Ефремова:

Родство - 1. в родство, в родство с smb..
2. прехвърляне. Близки по характер, свойства за smth..

Значението на думата Акин към речника на Ушаков:

АКИН
адв., на когото в смисъл предикат или с глагол. отчита се (разговорно). Родство, свързано по родство с някого. Той е сходен с мен. В крайна сметка донякъде съм сходен с нея, поне от незапомнени времена я наричат ​​баща й. Грибоедов.

АКИН

сродни, сродни
1.adv. и в смисъл. доказ. на кого. Роднинство, е свързано (разговорно). Той към нашето семейство с. или идва с.
2. на кого (какво), предлог от дати. п. същото, което е подобно на някой-н., подобно на някой-н. Страст s. лудост. Старец с. болен. Такова отношение с. безотговорност.

Вижте какво представлява SRODNY в други речници:

АКИН

адв. разговорен 1. (в комбинация с глагола: "да бъда", "да се донесе", "да има") на кого. В родство, в родство.При пристигането си в Санкт Петербург дълго четох. виж

АКИН

Akin (съществително. Желязо.) Близка, неразделна (намек за роднини). женя "Богатството на арогантността е близко." женя При преценките си за хората принцесата беше внимателна: при Н. виж

АКИН

(невинен ироничен.) - близък, неразделен (намек за роднини) Вж. "Богатството на арогантността е близко." женя При преценките си за хората принцесата беше внимателна: не беше. виж

АКИН

сродни, подобни, подобни, подобни, подобни, свързани, близки, свързани, подобни на Речника на руските синоними. сроден да видите свързан речник на синоними на руския език. Практическо ръководство. - М.: Руски език. Е. Александрова. 2011. близки до наречие, брой синоними: 15 • подобно на (23) • затвори (70) • затвори в свойства (1) • близък по характер (1) • в родство (2) • в родство (2) • подобен (20) ) • подобни (66) • роднини (22) • роднини (29) • сродни (8) • относителни (8) • относителни (4) • подобни (19) • подобни (7) речници на синонимите на ASIS. Тришин. 2013 г.... Синоними: подобни, близки, подобни, изглежда, роднини, относителни, свързани, относителни, относителни, относителни, подобни, подобни. виж

АКИН

verwandt, тя ми е близка - sie ist mir verwandt, sie ist meine Verwandte да е сходен с нещо транс. - etw. (D) ähneln vi; ет. (A) grenzen viC. виж

АКИН

1) Правопис на дума: сроден 2) Напрежение в дума: сроден 3) Разделяне на думата на срички (тире): сродни 4) Фонетична транскрипция на дума. виж

АКИН

близки до наречието. (4) В крайна сметка аз донякъде съм сходен с нея 2.2 Юлия, момичето е сходно с тях, остана вкъщи с възрастен наставник, KB 22. собствен рецензент, нов и мил. виж

АКИН

nrch rzg (сродни) ser aparentado; prn (по природа) ser afim Синоними: подобни, близки, подобни, изглежда, роднини, роднини, сродни, родствени. виж

АКИН

двуетажно легло D razg. 1) уста. бъде smb. сроден на - essere parente / congiunto (di qd) 2) да бъдем smth. сродни - essere somigliante / consimile / congeniale (a qc); confarsi (qc) тази мисъл е близка до това, което чувства - questo pensiero si confà a quel che anche lui sen Италиано-руски речник. 2003. Синоними: подобни, близки, подобни, изглежда, роднини, относителни, свързани, относителни, относителни, относителни, подобни, подобни. виж

АКИН

разговорно, в оп. той е сходен с мен - akrabamdandır Синоними: подобни, близки, като, изглежда, роднини, относителни, свързани, свързани, относителни, относителни. виж

АКИН

префикс - C; корен - RODN; завършек - И; Word ствол: SREDN Изчислен начин за образуване на дума: Префикс или префикс ¬ - C; ∩ - RODN; ⏰. виж

АКИН

разговорно 是 亲戚 shì qīnqīon ми е близко - 他 是 我 的 亲戚 Синоними: подобни, близки, подобни, изглежда, роднини, относителни, свързани, относителни, относителни, относителни. виж

АКИН

АКИН. 1. наречие и в значението на приказката., На кого. Роднинство, е свързано (разговорно). Той е близък с нашето семейство или е сходен с 2. някой друг, предлог от дати. п. Същото, което е подобно на някого, подобно на някого. Страстта е близка до лудостта. Старец е близък с болен човек. Това отношение е близко до безотговорността. виж

АКИН

близки до раз. verwandt, тя ми е близка sie ist mir verwandt, sie ist meine Verwandte да е сходна с нещо. прехвърляне ETW. (D) ähneln vi; ет. (A) grenzen vi
Синоними:

АКИН

АКИН. 1.adv. и в смисъл. доказ. на кого. Обвързан по родство, се състои от родство (разговорно). Той към нашето семейство с. или пада с. 2. на някого, предлог от дати. Същото нещо, което е подобно на някой-н., Подобно на някой-н. Страст s. лудост. Старец с. болен. Такова отношение с. Безотговорност. виж

АКИН

да бъде сходен с някого - être evidenté avec qn Синоними: подобни, близки, като, изглежда, роднини, относителни, свързани, свързани, относителни. виж

АКИН

близки, адв. и в смисъл. Синоними на Skaz: подобно, близко, подобно, изглежда, роднини, относителни, свързани, свързани, относителни, относителни, подобни,. виж

АКИН

наречие. да бъде сходен с някой друг. - estar emparentado (tener parentesco) con alguien

АКИН

близки, в смисъла Синоними на Skaz: подобни, близки, подобни, изглежда, че са роднини, относителни, свързани, свързани, относителни, относителни, подобни, подобни

АКИН

СЪДЪРЖАНЕ ADV., На кого, което означава предикат или с глагол. "да имам" (разговорно). Родство, свързано по родство с някого. Той е сходен с мен. В крайна сметка донякъде съм сходен с нея, поне от незапомнени времена я наричат ​​баща й. Грибоедов.

АКИН

по значение Синоними на Skaz: подобни, близки, подобни, изглежда, че са роднини, относителни, свързани, свързани, относителни, относителни, подобни, подобни

АКИН

Przysłówek е сходен със spokrewniony pokrewny bliski

АКИН

Синоними: подобни, близки, подобни, подобни, относителни, относителни, свързани, относителни, относителни, относителни, подобни, подобни

АКИН

сроден (Източник: „Пълна подчертана парадигма според А. А. Зализняк“). Синоними: подобни, близки, подобни, изглежда, роднини, относителни, свързани, относителни, относителни, относителни, подобни, подобни. виж

АКИН

разговорен да са свързани с някого - être evidenté avec qn

АКИН

Стрес в думата: сроден и стресът пада върху буквата: и ненапрегнати гласни в думата: сродни

АКИН

nar.sil.1.tugan (kardosh) tieshle; Имам го с. ul miңa tugan tieshle 2.kүch.yakyn (tyң (dәsh)) toru (bulu); страст в. лудост дәрт tilerүgә tiң

АКИН

Odr Nos Orn Ors Rin Nord Nds Рио Желязо Индр Рис Ido Синод Син Сор Дрс Дорн Дорийн Дон Долен Дион Дин Акин на Сион Син Сидор Рон Род Инд Ион Ирод

АКИН

близки до наречието. разговорен 1) родство, родство с smb. 2) прехвърляне. Близки по характер, свойства за smth..

АКИН

близки до = (dt.) свързани с); прехвърляне сроден (към); той е близък с мен, ние сме сродни; той е мое отношение.

АКИН

адв. по значение приказка. разговорен да приличам на някого - да съм по-лъчезарен (близким) kamu-nebudzon ми прилича - yon me gladnya

АКИН

Наречие по значение приказка. разговорен да съм сходен с някого - по-лъчезарен (близким) kama-nebudz той е сходен с мен - yon me gladnya

АКИН

сроден на наречието сроден; във връзка бъдете близки до smb. - да са свързани с smb.

АКИН

Наречие дан. qohumdur, qohumluğu çatır; той е близък с мен o, mənə qohumdur, onun mənə qohumluğu çatır.

АКИН

подобни, подобни, подобни, подобни, свързани, близки, свързани, подобни

АКИН

адв. разговорен interprelas, atalas, tegі bir; - той ми е близък ol menimen tumalas, ol menimen atalas

АКИН

1.krewny, spokrewniony, w pokrewieństwie; 2. pokrewny, bliski;

АКИН

1. на сугулан2. върху захари

АКИН

по значение приказка. на кого, разд. туган, туушкан; той ми е близък ал мага туган.

Значението на думата "сроден"

Какво означава думата "сроден"?

Речник на Ефремова

близък

 1. адв. тичам.
  1. В родство, в родство с smb..
  2. прехвърляне Близки по характер, свойства за smth..

Ушаков речник

близък

сходен с и адв., на когото, в смисъл. предикат или с гл. "да имам" (разговорно). По родство, свързано с родство с някого. Той е сходен с мен. "В крайна сметка аз съм някак сходен с нея, поне от незапомнени времена я наричат ​​баща й." Грибоедов.

Ожегов речник

АКИН.

1.adv. и в смисъл. доказ. на кого. Роднинство, е свързано (разговорно). Той към нашето семейство с. или идва с.

2. на някого, предлог от дати. п. същото, което е подобно на някой друг, подобно на някой друг. Страст s. лудост. Старец с. болен. Такова отношение с. безотговорност.

Вижте също:

Морфологичен анализ на думата "сроден"

Фонетичен анализ на думата "сроден"

Значението на думата "сроден"

Синоними "сродни"

Разбор на състава на думата "сроден"

Карта "сродни на"

Изречения с думата „сродни на“

Руски речници

Лексикално значение: определение

Общият запас от лексика (от гръцки Lexikos) е комплекс от всички основни семантични единици на един език. Лексикалното значение на думата разкрива общоприетата идея за предмет, свойство, действие, чувство, абстрактно явление, въздействие, събитие и други подобни. С други думи, тя определя какво означава това понятие в масовото съзнание. Веднага след като неизвестно явление придобие яснота, възникват специфични признаци или се осъзнава някакъв предмет, хората му присвояват име (звуко-буквена обвивка) или по-скоро лексикално значение. След това той влиза в речника на определенията с интерпретацията на съдържанието.

Безплатни онлайн речници - открийте нови неща

Във всеки език има толкова много думи и високо специализирани термини, че е просто нереалистично да се знаят всичките им тълкувания. В съвременния свят има много тематични справочници, енциклопедии, тезаври, речници. Нека да разгледаме техните разновидности:

 • Обяснително Намерете значението на думата, която можете в обяснителния речник на руския език. Всяка обяснителна "статия" на преводача интерпретира търсеното понятие на родния език и обмисля използването му в съдържанието. (PS: Ще прочетете още повече случаи на употреба на думи, но без обяснения, в Националния корпус на руския език. Това е най-обемната база от писмени и устни текстове на родната реч.) От Дал В. И., Ожегов С. И., Ушаков Д. Н.... са пуснати най-известните тезаури у нас с тълкуването на семантиката. Единственият им недостатък е, че изданията са стари, така че речникът не се попълва.
 • Енциклопедии За разлика от обяснителните, академичните и енциклопедичните онлайн речници предоставят по-пълно, подробно обяснение на значението. Големите енциклопедични публикации съдържат информация за исторически събития, личности, културни аспекти, артефакти. Статии от енциклопедии разказват за реалностите от миналото и разширяват хоризонтите. Те могат да бъдат универсални или тематични, предназначени за конкретна аудитория от потребители. Например „Лексикон на финансовите термини“, „Енциклопедия на домашната икономика“, „Философия. Енциклопедичен речник "," Енциклопедия на модата и облеклото ", многоезична универсална онлайн енциклопедия" Уикипедия ".
 • Специфични за индустрията Тези речници са предназначени за конкретни специалисти. Тяхната цел е да обяснят професионалните термини, обяснителното значение на конкретни понятия от тясна сфера, отрасли на науката, бизнеса и индустрията. Те се публикуват във формата на речник, терминологичен справочник или научно-справочно ръководство ("Тезаурус за реклама, маркетинг и PR", "Правна директория", "Терминология на Министерството на извънредните ситуации").
 • Етимологичен и заеми Етимологичният речник е езикова енциклопедия. В него ще прочетете версии за произхода на лексикалните значения, от които се е формирала думата (оригинал, заимствана), нейният морфемичен състав, семасиология, време на поява, исторически промени, анализ. Лексикографът ще установи откъде е заимстван лексиконът, ще разгледа последващото семантично обогатяване в групата на свързани словоформи, както и обхвата на функциониране. Ще дадем случаи на използване в разговор. Като пример, етимологичен и лексикален анализ на понятието "фамилно име": заимствано от латински (familia), където означаваше семейно гнездо, семейство, домакинство. От 18-ти век се използва като второ лично име (наследствено). Той е включен в активния лексикон. Етимологичният речник обяснява и произхода на подтекста на фрази за улов, фразеологични единици. Нека коментираме упоритата фраза „истинска истина“. Тя се тълкува като истинска истина, абсолютна истина. Вярвате или не, етимологичният анализ разкри, че тази идиома произхожда от метода на средновековните мъчения. Подсъдимият е бил пребит с камшик с вързан в края възел, който се е наричал „лин“. Под чертата човек даде всичко честно, истинската истина.
 • Речници на остарял речник Как архаизмите се различават от историзмите? Някои елементи постоянно изпадат от употреба. И тогава лексикалните определения на единиците излизат от употреба. Думите, които описват явления и предмети, изчезнали от живота, се класифицират като историцизми. Примери за историцизми: камизол, мускет, цар, хан, баклуши, политически инструктор, чиновник, мосна, кокошник, халдеец, власт и други Можете да разберете какви смислови думи вече не се използват в устната реч от колекции от остарели фрази. Архаизмите са думи, които са запазили същността, променяйки терминологията: пийт - поет, чело - чело, рубла - рубла, чужбина - чужд, фортеция - крепост, земство - национален, цвибак - бисквитена торта, бисквити. С други думи, те бяха заменени от синоними, които са по-актуални в съвременната реалност. Старославянизмите попадат в тази категория - речник от старославянски, близък до руски: град (стар) - град (руски), дете - дете, порти - порти, пръсти - пръсти, устни - устни, влачене - влачене на краката. Архаизмите се срещат в тиража на писатели, поети, в псевдоисторически и фентъзи филми.
 • Превод, чужди двуезични речници за превод на текстове и думи от един език на друг. Английско-руски, испански, немски, френски и други.
 • Фразеологичен сборник Фразеологизмите са лексически стабилни фрази, с неделима структура и определен подтекст. Те включват поговорки, поговорки, идиоми, фрази, афоризми. Някои фрази са мигрирали от легенди и митове. Те придават художествена изява на литературния стил. Фразеологичните обрати обикновено се използват във фигурален смисъл. Подмяната на който и да е компонент, пренареждането или счупването на фраза води до речева грешка, неразпознат подтекст на фразата, изкривяване на същността при превод на други езици. Намерете преносното значение на тези изрази във фразеологичния речник. Примери за фразеологични единици: "На седмото небе", "Комарът няма да подкопае носа", "Синя кръв", "Адвокатът на дявола", "Изгори мостовете", "Тайната на Панчинел", "Как той погледна във водата", "Пуснете прах в очите", „Работа небрежно“, „Дамоклав меч“, „Подаръци на датчаните“, „Стик с два края“, „Ябълка на раздора“, „Затоплете ръцете си“, „Сизифски труд“, „Качете се на стената“, „Дръжте ушите си отворени“, „Хвърляне на мъниста пред прасета“, „С нос на гълкин“, „Стреляно врабче“, „Авгейски конюшни“, „Халиф за час“, „Разбиване на главата“, „Не обичайте душата“, „Плескайте уши“, „Ахилесова пета“, „Изядох кучето“, „Като вода от гърба на патица“, „Грабни сламка“, „Изгради замъци във въздуха“, „Бъди в тенденция“, „Живей като сирене в масло“.
 • Определение на неологизми Промяната на езика стимулира динамичен живот. Човечеството се стреми към развитие, опростяване на живота, иновации и това допринася за появата на нови неща, технологии. Неологизмите са лексикални изрази на непознати предмети, нови реалности в живота на хората, нови понятия, явления. Например това, което означава бариста, е професията на кафевар; професионален производител на кафе, който разбира сортовете кафе на зърна, знае как красиво да подреди чашите за парно с напитка, преди да сервира на клиента. Всяка дума някога е била неологизъм, докато не стана често използвана и влезе в активната лексика на общия литературен език. Много от тях изчезват, без дори да влязат в активна употреба. Неологизмите са производни, тоест абсолютно новообразувани (включително от англицизми) и семантични. Семантичните неологизми включват вече добре познати лексикални понятия, надарени със свежо съдържание, например „пират“ - не само морски корсар, но и нарушител на авторски права, потребител на торент ресурси. Ето само няколко случая на словообразуващи неологизми: лайф хак, меме, google, флаш моб, кастинг режисьор, предварителна продукция, копирайтинг, приятел, промотиране, създаване на пари, екран, фрийланс, хедлайнер, блогър, понижаване, фалшив, брандизъм. Друг вариант, "авторско право" - собственик на съдържание или пламенен привърженик на правата на интелектуална собственост.
 • Други 177+ В допълнение към изброените, има тезаури: езикова, в различни области на лингвистиката; диалектна; езикова и културна; граматичен; езикови термини; епонимите; декодиране на съкращения; туристически лексикон; жаргон. Учениците ще се нуждаят от лексикални речници със синоними, антоними, омоними, пароними и образователни речници: правопис, пунктуация, словообразуване, морфем. Ортоепичен справочник за стресиране и правилно литературно произношение (фонетика). Топонимичните референтни речници съдържат географска информация по регион и име. В антропонимията - данни за собствени имена, фамилни имена, прякори.

Интерпретация на думи онлайн: най-краткият път към знанието

По-лесно е да изразиш себе си, да изразиш мисли по-конкретно и по-просторно, да оживиш нечия реч - всичко това е възможно с разширен речник. С помощта на ресурса „Как да всички“ ще определите значението на думите онлайн, ще изберете свързани синоними и ще попълвате речника си. Последната точка може лесно да бъде завършена чрез четене на художествена литература. Ще станете по-ерудиран интересен събеседник и ще поддържате разговор по най-различни теми. За да затоплите вътрешния генератор на идеи, ще бъде полезно писателите и писателите да разберат какво означават думите, да речем, Средновековието или от философски речник.

Глобализацията има своето влияние. Това се отразява на писмения език. Смесените правописи на кирилица и латиница станаха модерни, без транслитерация: SPA-салон, модна индустрия, GPS-навигатор, Hi-Fi или акустика от висок клас, Hi-Tech електроника. За да интерпретирате правилно съдържанието на хибридни думи, превключвайте между езикови клавиатурни разположения. Нека речта ви разбие стереотипите. Текстовете възбуждат сетивата, изливат еликсир върху душата и нямат давност. Успех с вашите творчески експерименти!

АКИН

Как ще изглежда:

АКИН. 1. наречие и в значението на приказката., На кого. Роднинство, е свързано (разговорно). Той е близък с нашето семейство или е сходен с 2. някой друг, предлог от дати. п. Същото, което е подобно на някого, подобно на някого. Страстта е близка до лудостта. Старец е близък с болен човек. Това отношение е близко до безотговорността.,

Относно обяснителния речник

Обяснителен речник на руския език - единственият безплатен онлайн речник на руския език с поддръжка за пълнотекстово търсене и морфология на думите.

Обяснителният речник е нетърговски онлайн проект и се поддържа от специалисти по руски език, култура на словото и филология. Нашите скъпи потребители играят важна роля в развитието на проекта, които помагат за идентифициране на грешки, както и споделят своите коментари и предложения. Ако сте автор на блог или администратор на уебсайт, можете също да подкрепите проекта, като поставите банер или връзка към речник..

Връзките към руския речник са разрешени без ограничения.

Akin to: определение, значение, изречения, синоними

Значение (Уикиречник)

Стойност (FEB)

близък

1.dep. в родство, в родство с някого

2. прехвърляне. разговорен близък по характер, в свойства, като всичко друго; изглежда като всичко

3. прехвърляне. разговорен, в смисъл. предлогът показва близост в характера, сходство с нещо

НЕЩО ', adv., На кого, което означава предикат или с глагол. „Трябва да“ (разговорно). Родство, свързано по родство с някого. Той ми каза с. В крайна сметка донякъде съм сходен с нея, поне от незапомнени времена я наричат ​​баща й. Грибоедов.

Източник: "Обяснителен речник на руския език", редактиран от Д. Н. Ушаков (1935-1940); (електронна версия): Основна електронна библиотека

Синоними (v1)

 • като
 • подобни подобни близки свързани сходни

Изречения с думата „сродни на“

Моята страна ме научи, че способността на човек за любов е близка до святостта.
Имам въпрос относно политическата коректност и ето какво е интересно: откога политическата коректност прилича на заглушаване?
Счита се за престъпление, близко до детската порнография, ако на снимката има някой под 18-годишна възраст, без значение, че са се снимали и са ги изпратили..
И все пак законът гласи, че е извършила ужасно престъпление, близко до детската порнография..
Да се ​​занимаваш с професионален агент е като игра на шах с гросмайстор.
Реконфигурирането на идентификационен номер на военен кораб беше като стария трик за издигане на знаме.
Това, което направихте на този човек, беше мъчение.
Преминавайки през него, не е трудно да усетите емоции, сродни на вълнението на тайнственото и вечното.
Пребиването от футболни хулигани е близко до венерическо заболяване.
Което, според правилата на модната индустрия, е сходно с овации на стоящи.
Среща с истинско изкуство винаги е неочаквана. Това е близко до прозрението, мигновена проблясък на интуитивното прозрение..
Сходни сте с развалините по моите обувки.
Въпреки доста поп-опаковката, усещането възниква такова, че не слушате обикновена сцена, а нещо подобно на градски романс.
Това занимание се основава на политика, сходна на тази, която беше характерна за ерата на мракобесието и хаоса и дори може да ни потопи обратно в тази ера.
Това е сходно с проверката на СТО за отклонения от установените световни стандарти..
Тази конкуренция е по-близка до преддигиталните битки от Студената война, когато влиятелните операции се припокриват с шпионажа..
Това, че се търкалят по земята и взаимно се сипят, са близки до интимността.
Градските власти обявиха тези сгради за незаконни, подобни на неразрешено изземване, въпреки че техните собственици разполагаха с всички необходими документи, изисквани от разпростиращата се московска бюрокрация.
Тези учени смятат, че йероглифите са сродни на символите върху пътните знаци или емблемите на щитове..
Това е близко до екологична катастрофа - но е лесно предотвратима.
Ранд изобразява иновативни предприемачи като Атланта в гръцката митология, носейки на гърба си мрачния свят на нарастващо и властно колективистично правителство.
Подобни изявления са сходни с мазохистичното самобичуване и изглежда, че руснаците са виновни за факта, че злонамерени лидери идват на власт..
За китайците стигането до отсрещния бряг беше близко до спорт. Понякога, ако бяха в добро настроение, предлагаха на руснаците цигари и копия на произведения на Мао..
Подобно изявление е близко до снизхождение към всеки политик, достигнал достатъчно високо ниво на власт..
Голяма част от това не звучи сходно с имиджа, в който много държави, фирми и лица познават Русия от 1989 г. и влиянието на Путин е ясно видимо..
Всъщност идеята, че не трябва да наказваме руснаците за тяхната вътрешна репресия, в момента е сходна с ерес..
В това отношение търговията е близка до техническия прогрес: тя е също толкова трудна и също толкова незаменима..
Фалшивите руски изявления са сходни с това как човек, нетърпелив да вземе имуществото на съседа си, първо го подпалва и след това се оплаква, че е трябвало да гаси огъня и да спасява остатъците.
Моделът на пеперудата е сходен с този на Гартли и прилепа, но в този случай крайната фаза С-D представлява 127% удължаване на началната X-A фаза и не се коригира спрямо тази фаза..
И ако има, значи той е сходен с ленив маймуна, която денем ден виси на дърво с главата надолу и прекарва целия си живот в хибернация.
Това е като свързване на проводник с високо напрежение към детска играчка..
Толкова е спокоен, умен, енергичен, толкова уверен в своите способности; нещо подобно на себе си.
Истинската сила никога не пречи на красотата и хармонията, самата тя често ги поражда; във всичко, което е красиво в света, силата е близка до магията.
Жартата на булката е близка до пояса на Венера.
Сходен е с произведението на религиозната символика и образност..
Шегувате се, но аз ви казвам, че онлайн курсовете за частни следователи са близки на вашето специално обучение, така че бях запален..
Тази последна мисия ще послужи като катализатор за нова ера на Земята, подобна на метеора, паднал върху динозаврите и въведен в ледниковия период..
Е, все още не съм се разбрал след тази сутрин, когато ме ритнаха газела, но ако е като дърво. тези пръстени могат да означават неговата възраст.
почистването е като изтъркване на сандвич с фъстъчено масло от скъп килим, казвам ви това.
Следователно за нас това беше близко до родния ни език, т.е. нещо много естествено.
Други резултати

словосъчетания

Тази страница предоставя тълкуването (значението) на думата "сродни", както и синоними, антоними и изречения, които съдържат думата "сродни". Стремим се да направим обяснителния речник на английски език-Grammar.Biz, включително тълкуването на думата „сроден“, колкото е възможно по-правилен и информативен. Ако имате някакви предложения или коментари относно качеството на значението на думата "сродни", моля, пишете ни в раздел "Обратна връзка".

 • теория
  • граматика
  • лексика
  • Аудио уроци
  • Диалози
  • Разговорници
  • статии
 • Онлайн
  • Тестове
  • преводач
  • правопис
  • радио
  • Игри
  • Телевизията
 • За специалисти
  • Медицински английски
  • Английски за моряци
  • Английски за математици
  • Английски за сервитьори
  • Полицейски английски
  • Английски за ИТ специалисти
  • Реклама на уебсайта
  • Обратна връзка
  • за проекта

  • Нашият партньор

Copyright © 2011-2020. Всички права запазени.

близък

Значението на думата е близко

Нов обяснителен и производен речник на руския език. Автор Т. Ф. Ефремова.

близки до наречието. разговорен 1) родство, родство с smb. 2) прехвърляне. Близки по характер, свойства за smth..

Обяснителен речник, изд. С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова

АКИН. 1.adv. и в смисъл. доказ. на кого. Обвързан по родство, се състои от родство (разговорно). Той към нашето семейство с. или пада с. 2. на някого, предлог от дати. Същото нещо, което е подобно на някой-н., Подобно на някой-н. Страст s. лудост. Старец с. болен. Такова отношение с безотговорност,

Обяснителен речник на руския език, изд. Д. Н. Ушакова

СЪДЪРЖАНЕ ADV., На кого, което означава предикат или с глагол. "да имам" (разговорно). Родство, свързано по родство с някого. Той е сходен с мен. В крайна сметка донякъде съм сходен с нея, поне от незапомнени времена я наричат ​​баща й. Грибоедов.

Речник на синоними Н. Абрамов

Роднина, роднина, роднина, близка. Той има богато семейство, влиятелна връзка. Той е седмата му вода на желе. Близки роднини: на същото слънце те бяха изсушени (да речем). Той е плът от нашата плът, кост от нашите кости. "С. не беше свързан с никого." Turg. Те бяха близки с майка ми. Той е моят собствен племенник. "Няма да е лошо да попитам, защото донякъде съм сходен с нея." Гъба. Собственик, сватовник. Вижте родното

6 букви в думата "сродни": d и n o r s.

Думите, образувани от 6 букви на думата, са сродни на:

Роднински или свързани като правилни?

На руски език е възможен както непрекъснат, така и отделен правопис.

прав

Акин - едно неизменно наречие се пише заедно, което означава „в родство, близък по характер или свойства, подобни“. Тази наречие се образува с префикса "s", правописът се записва в речниците на руския език.
Сходен съм с него и той дори не иска да ме слуша.
Това поведение е близко до пълни лоши нрави..
Този модел е близък до този, който видяхме предишния в магазина..

С роднини - когато пишем отделно, имаме работа със съчетание от предлога „s“ и съществителното „роднини“ в обвинителното множествено число.
Няма да взема нищо от близките си, съвестта ми не позволява.
Той поискал документи дори от близките си.
Няма търсене от роднини, не се избират роднини.

близък

Значението на думата е близко

Нов обяснителен и производен речник на руския език. Автор Т. Ф. Ефремова.

близки до наречието. разговорен 1) родство, родство с smb. 2) прехвърляне. Близки по характер, свойства за smth..

Обяснителен речник, изд. С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова

АКИН. 1.adv. и в смисъл. доказ. на кого. Обвързан по родство, се състои от родство (разговорно). Той към нашето семейство с. или пада с. 2. на някого, предлог от дати. Същото нещо, което е подобно на някой-н., Подобно на някой-н. Страст s. лудост. Старец с. болен. Такова отношение с безотговорност,

Обяснителен речник на руския език, изд. Д. Н. Ушакова

СЪДЪРЖАНЕ ADV., На кого, което означава предикат или с глагол. "да имам" (разговорно). Родство, свързано по родство с някого. Той е сходен с мен. В крайна сметка донякъде съм сходен с нея, поне от незапомнени времена я наричат ​​баща й. Грибоедов.

Речник на синоними Н. Абрамов

Роднина, роднина, роднина, близка. Той има богато семейство, влиятелна връзка. Той е седмата му вода на желе. Близки роднини: на същото слънце те бяха изсушени (да речем). Той е плът от нашата плът, кост от нашите кости. "С. не беше свързан с никого." Turg. Те бяха близки с майка ми. Той е моят собствен племенник. "Няма да е лошо да попитам, защото донякъде съм сходен с нея." Гъба. Собственик, сватовник. Вижте родното

6 букви в думата "сродни": d и n o r s.

Думите, образувани от 6 букви на думата, са сродни на:

Вредите и ползите от използването на пивни дрожди

Сините сливи ползват и вредят Лечението със сини сливи